Головна сторінка Зворотній зв’язок Пошук

« Січень 2018 »
Пн Вт Ср ЧтПт СбНд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Отримувати новини на пошту

:: Фоторепортажі ::

Корисні Посилання:


 

  Головна » АБІТУРІЄНТУ 2017 / ІНСТИТУТ
Склад відбіркової комісії ІНСТИТУТУ

СКЛАД ВІДБІРКОВОЇ КОМІСІЇ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

 

Голова відбіркової комісії – Чайковський Михайло Євгенович, директор інституту.

Заступник голови відбіркової комісії Луцкевич Наталія Іванівна, начальник управління навчально-виховної роботи.

Відповідальний секретар відбіркової комісії – Клик Світлана Едуардівна, завідувач відділу профорієнтаційної роботи.

Заступник відповідального секретаря відбіркової комісії – Головчук Лариса Леонтіївна, завідувач бібліотеки.

Уповноважена особа відбіркової комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв – Неклюєнко Тетяна Василівна, завідувач відділу навчальної роботи.

Члени комісії:          Броварська Олена Аркадіївна, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності;

Мозолюк-Боднар Людмила Миколаївна, завідувач кафедри правознавства;

Крупа Валентина Володимирівна, завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації;

Кондратюк Світлана Миколаївна, доцент кафедри психології;

Польовик Ольга Віталіївна, в.о. завідувача кафедри соціальної роботи;

Чайковська Жанна Миколаївна, начальник управління організаційної та кадрової роботи, представник профспілкової організації;

Суховій Катерина Миколаївна, президент студентського самоврядування.

 

СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ КОМІСІЙ:

 

Предметна комісія з української мови та літератури

Голова комісії        Броварська Олена Аркадіївна, к.філол.н., завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Члени комісії:          Дика Любов Леонтіївна, к.філол.н., доцент, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;

Константінова Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

 

Предметна комісія з історії України

Голова комісії       Олійник Юрій Васильович, к.і.н, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Члени комісії:          Березинець Володимир Васильович, к.філос.н., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;

Рибко Олександр Сергійович, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

 

Предметна комісія з біології

Голова комісії       Кравчук Людмила Степанівна, к.пед.н., доцент, професор кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації.

Члени комісії:          Васил’євих Людмила Григорівна, к.б.н., доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації.

Савчук Олег Ігорович, викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації.

 

Предметна комісія з іноземної мови

Голова комісії       Константінова Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Члени комісії:          Коновал Оксана Григорівна, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;

Ющишина Оксана Миколаївна, викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Хмельницького коледжу.

 

Предметна комісія з хімії

Голова комісії       Васил’євих Людмила Григорівна, к.б.н., доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації.

Члени комісії:          Матвєєва Світлана Михайлівна, старший викладач циклової комісії з природничо-математичних дисциплін Хмельницького коледжу;

Луцкевич Наталія Іванівна, викладач кафедри психології.

 

Предметна комісія з географії

Голова комісії       Курняк Лариса Миколаївна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Члени комісії:          Дражниця Сергій Анатолійович, к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту.

 

Предметна комісія з математики

Голова комісії      Лучко Юлія Іванівна, к.пед.н., старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Члени комісії:          Геделевич Єлена Василівна, викладач кафедри фінансів і кредиту;

Кривунець Світлана Анатоліївна, викладач кафедри фінансів і кредиту.

 

Предметна комісія для проведення творчого конкурсу зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»

Голова комісії       Пуча Володимир Іванович, заслужений тренер України, професор кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації.

Члени комісії:          Маніло Юрій Васильович, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації;

Савчук Олег Ігорович, викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації.

 

Комісія для проведення співбесід

Голова комісії       Березинець Володимир Васильович, к.філос.н., проректор з навчальної роботи.

Члени комісії:          Кравчук Людмила Степанівна, к.пед.н., доцент, професор кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації;

Броварська Олена Аркадіївна, к.філол.н., завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності;

Константінова Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;

Лучко Юлія Іванівна, к.пед.н., старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;

Курняк Лариса Миколаївна, к.філос.н., доцент, доцент кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін.

 

 

 

СКЛАД ФАХОВИХ АТЕСТАЦІЙНИХ КОМІСІЙ:

 

Фахова атестаційна комісія зі спеціальності 053 «Психологія» (напряму підготовки 6.030102 «Психологія»):

Голова комісії        Кондратюк Світлана Миколаївна, к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології.

Члени комісії:          Фрадинська Аліна Петрівна, к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології;

Новікова Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри психології.

 

Фахова атестаційна комісія зі спеціальності 231 «Соціальна робота» (напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота»):

Голова комісії       Польовик Ольга Віталіївна, к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи.

Члени комісії:          Островська Наталія Олександрівна, к.пед.н., доцент кафедри соціальної роботи;

Корабльова Олена Олександрівна, викладач кафедри соціальної роботи.

 

Фахова атестаційна комісія зі спеціальностей 014 «Середня освіта (здоров’я людини)», 227 «Фізична реабілітація» (напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини»):

Голова комісії        Кравчук Людмила Степанівна, к.пед.н., доцент, професор кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації.

Члени комісії:          Крупа Валентина Володимирівна, к.пед.н., доцент, завідувач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації;

Савчук Олег Ігорович, викладач кафедри здоров’я людини і фізичної реабілітації.

 

Фахова атестаційна комісія зі спеціальності 081 «Право» (напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»):

Голова комісії       Мозолюк-Боднар Людмила Миколаївна, к.ю.н., завідувач кафедри правознавства;

Члени комісії:          Бернюков Анатолій Миколайович, к.ю.н., доцент, доцент кафедри правознавства;

Галко Олександр Михайлович, старший викладач кафедри правознавства.

 

Фахова атестаційна комісія зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (напряму підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»):

Голова комісії       Броварська Олена Аркадіївна, к.філол.н., завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Члени комісії:          Дика Любов Леонтіївна, к.філол.н., доцент, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності;

Головчук Лариса Леонтіївна, викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

 

Атестаційна комісія з іноземних мов:

Голова комісії        Константінова Світлана Володимирівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Члени комісії:          Коновал Оксана Григорівна, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін;

Ющишина Оксана Миколаївна, викладач циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін Хмельницького коледжу.

 

 

СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНИХ КОМІСІЙ

 

Апеляційна комісія для розгляду апеляцій вступників на основі здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста

 

Голова комісії -        Березинець Володимир Васильович, к.філос.н., заступник директора з навчальної роботи.

 

Члени комісії:          Волинець Наталія Валентинівна, к.психол.н., доцент, доцент кафедри психології;

Бастричев Володимир Семенович, к.військ.н., професор, професор кафедри фінансів і кредиту;

Дутчак Юрій Васильович, к.фіз.вих., доцент кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації;

Ковтун Олександр Сергійович, к.соціол.н., доцент кафедри соціальної роботи;

Кожушко Олена Олегівна, к.ю.н., доцент кафедри правознавства;

Олійник Юрій Васильович, к.іст.н., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності;

Суховій Катерина Миколаївна, президент студентського самоврядування.

 

 

Апеляційна комісія для розгляду апеляцій вступників на основі повної загальної середньої освіти

 

Голова комісії -        Островський Олександр Олексійович, заступник директора з адміністративної роботи, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін.

Члени комісії:          Федоров Іван Михайлович, кандидат історичних наук, головний редактор газети «Хмельниччина»;

Бейдерман Броніслава Володимирівна, вчитель математики Хмельницького ліцею № 17, вчитель вищої категорії, вчитель-методист;

Новченкова Катерина Дмитрівна, вчитель хімії, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Хмельницького ліцею № 17;

Михайленко Ніна Степанівна, вчитель географії, вчитель вищої категорії, вчитель-методист Хмельницького ліцею № 17;

Дудар Оксана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури, вчитель вищої категорії, вчитель-методист НВК № 2;

Карнаухова Марина Миколаївна, вчитель біології, вчитель вищої категорії, вчитель-методист НВК № 2;

Навроцька Любов Григорівна, вчитель англійської мови, вчитель вищої категорії, вчитель-методист НВК № 2;

Суховій Катерина Миколаївна, президент студентського самоврядування.

    ©ХІСТ ВНЗ ВМУРоЛ "Україна", 2016 р.
   Усі права на матеріали, розміщені на цьому
   сайті,охороняються у відповідності з законом України.
29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2а
Сайт: www.hist.km.ua
Email: hist_ukraine@ukr.net
Тел.: (0382) 70-45-16
Моб.: (096) 399 3700
Розробка
сайту:
Студія Спектр