Головна сторінка Зворотній зв’язок Пошук

« Січень 2020 »
Пн Вт Ср ЧтПт СбНд
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Отримувати новини на пошту

:: Фоторепортажі ::

Корисні Посилання:


 

  Головна » АБІТУРІЄНТУ 2019 / ІНСТИТУТ
Порядок прийому заяв і документів для вступу

 

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання подають заяви тільки в електронній формі. Подання заяв в електронній формі на спеціальності за кошти фізичних та юридичних осіб не обмежується.

Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до семи заяв на чотири спеціальності.

 

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки), нозологію, мову тощо та форму навчання. Під час подання заяв про участь у конкурсному відборі на денну форму на основі повної загальної середньої освіти вступник зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв, при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

До заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає:

·     копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

·     копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

·     копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

·     чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

·     копію військового квитка або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);

·    копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

При поданні заяви в паперовому вигляді вступник пред’являє особисто оригінали документів, зазначених вище.

Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2017, 2018 та 2019 роках.

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови, виданий у 2018 або 2019 році.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами відбірковою комісією закладу вищої освіти, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією закладу вищої освіти згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11.10.2018 № 1096.

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази. Письмове підтвердження Адміністратора (розпорядника) Єдиної бази або директора Українського центру оцінювання якості освіти про недостовірність інформації, поданої вступником до закладу вищої освіти, є підставою для відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього балу документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуску до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до закладу вищої освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошенню рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті закладу вищої освіти.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом, першочергового зарахування фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється закладом вищої освіти до початку другого семестру першого року навчання його власника.

Приймальна комісія закладу вищої освіти, до якого вступник подав заяву, перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.

    ©ХІСТ ВНЗ ВМУРоЛ "Україна", 2016 р.
   Усі права на матеріали, розміщені на цьому
   сайті,охороняються у відповідності з законом України.
29000, Україна, м. Хмельницький, вул. Толбухіна, 2а
Сайт: www.hist.km.ua
Email: hist_ukraine@ukr.net
Тел.: (0382) 70-45-16
Моб.: (096) 399 3700
Розробка
сайту:
Студія Спектр