Спеціальності - Коледж 2024

 

Фаховий молодший бакалавр:

На основі базової загальної середньої освіти (після 9-ти класів)

081 Право – з терміном навчання 3 роки 10 місяців за денною формою навчання.

231 Соціальна робота – з терміном навчання 2 роки 10 місяців за денною формою навчання.

017 Фізична культура і спорт – з терміном навчання 2 роки 10 місяців за денною формою навчання.

 

На основі повної загальної середньої освіти (після 11-ти класів) та ОКР «Кваліфікований робітник»

081 Право – з терміном навчання 2 роки 10 місяців за денною та заочною формами навчання;

231 Соціальна робота – з терміном навчання 1 рік 10 місяців за денною та заочною формами навчання;

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа – з терміном навчання 1 рік 10 місяців за денною та заочною формами навчання;

017 Фізична культура і спорт – з терміном навчання 1 рік 10 місяців за денною та заочною формами навчання;

 

Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання на 2-му курсі Хмельницького інституту соціальних технологій.

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук