Мови освітнього процесу

Мовою викладання у Хмельницькому інституті соціальних технологій та Хмельницькому фаховому коледжі Університету «Україна» є державна українська мова.

З метою створення умов для міжнародної академічної мобільності окремі дисципліни викладаються англійською, німецькою, польською та іншими іноземними мовами, з забезпеченням при цьому знання здобувачами вищої освіти відповідної дисципліни державною мовою.

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук