Публічна інформація

1. Громадське обговорення освітніх програм

2. Основні офіційні документи

3. Зразки документів про освіту

УВАГА!!! 29 січня 2021 року Міністерством юстиції України зареєстровано наказ Міністерства освіти і науки України від 25.01.2021 № 102 «Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки».

Зокрема, в пункті 3 наказу йдеться про те, що в дипломах молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, які видаються закладами вищої освіти, може зазначатися інформація про особливі досягнення та/або відзнаки здобувачів освіти з урахуванням положень пункту 10 частини другої статті 36 Закону України «Про вищу освіту».

Звертаємо увагу, що позначку про відзнаку ставлять у дипломі про вищу освіту. Відповідно до наказу, в пункті 1 приміток до форми диплома молодшого бакалавра, бакалавра, магістра вказано, що рядок із записом про додаткову інформацію передбачається в разі відзнаки.

Відомості про особливі досягнення та/або відзнаки також зазначаються в пункті 6.2.4 додатка до диплома європейського зразка.

 Форми дипломів та додаток

4. Академічна доброчесність

       Нормативні документи

      Кодекс академічної доброчесності

      Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна»

      Форми декларацій про академічну доброчесність

5. Антикорупційні заходи

6. Звіти фінансові

7. Річні звіти про діяльність закладу освіти

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук