Порядок прийому заяв і документів для вступу

 

   Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, а також ступеня магістра на основі вищої освіти подають заяви тільки в електронній формі.

   Подання заяв в електронній формі на спеціальності за кошти фізичних та юридичних осіб не обмежується.

  Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’яти заяв.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

    До заяви, поданої в паперовому вигляді, вступник додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал);
  • сертифікат ЗНО/ЄВІ, ЄФВВ (оригінал);
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію РНОКПП;
  • мотиваційний лист;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);
  • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

    При поданні заяви в паперовому вигляді вступник пред’являє особисто оригінали документів, зазначених вище.

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук