Вакансії та порядок проведення конкурсу

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАКАНСІЇ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

При відборі викладачів на зайняття вакантних посад, перевіряються їх відповідність посаді за встановленими критеріями: базова освіта; наявність наукового ступеня і вченого звання; науково-педагогічний стаж; активність у науковій, науково-методичній діяльності; наявність досвіду спортивної діяльності (для викладання дисциплін спеціальності 017 Фізична культура і спорт); активність у підвищенні кваліфікації за різними формами; високий рівень проведення навчальних занять тощо.

 

Процедура відбору та призначення на посаду викладачів регламентується:

 

Контракти з НПП укладаються щороку перед початком навчального року.

 

Перелік документів, які подаються для участі у конкурсі:

 • заява на ім’я Голови конкурсної комісії про участь у конкурсі;
 • згода на обробку персональних даних; особовий листок з обліку кадрів;
 • автобіографія;
 • копії дипломів про вищу освіту, наукові ступені, вчене звання;
 • список наукових праць;
 • відомості про наукові види/результати професійної діяльності (додаткові відомості).

 

Вимоги до претендентів на посади:

 • претендент на посаду завідувача кафедри повинен мати науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора відповідно до профілю кафедри, стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у закладах вищої освіти;
 • претендент на посаду професора повинен мати вчене звання професора та/або науковий ступінь доктора наук і стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років у закладах вищої освіти;
 • претендент на посаду доцента повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання за профілем кафедри і стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років у закладах вищої освіти;
 • претендент на посаду старшого викладача повинен мати науковий ступінь та/або вчене звання, та/або мати повну вищу освіту та стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років у закладах вищої освіти;
 • претендент на посаду викладача повинен мати повну вищу освіту та стаж науково-педагогічної роботи не менше 2 років у закладах вищої освіти.

 

Додаткові відомості, які враховуються під час проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників: наявність видів/результатів професійної діяльності, передбачених п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187.

 

ВАКАНСІЇ

Кафедра психології та соціальної роботи - доцент/професор

Кафедра правових та інформаційних технологій - доцент/професор

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту - викладач/доцент/професор

Хмельницький фаховий коледж – викладач (спеціаліст вищої категорії) іноземної мови, природничих дисциплін.

 

Термін подання документів – по 22 серпня 2023 року.

 

Документи для участі у конкурсному відборі надсилати на адресу:

м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2А, тел. 70-45-56.

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук