Наукова діяльність

Наукова робота Хмельницького інституту соціальних технологій ведеться згідно річних планів науково-методичної роботи інституту, наказів та розпоряджень Президента Університету «Україна», а також у відповідності до вимог керівних документів Міністерства освіти і науки України.

 Вона спрямовується на:

- розбудову наукових шкіл та організацію досліджень з пріоритетних напрямів діяльності інституту;

- організацію та проведення наукових заходів на базі інституту;

- підвищення наукової кваліфікації викладачів та співробітників;

- організацію науково-дослідної роботи студентів;

- публікацію результатів наукових досліджень;

- розвиток наукової бази ХІСТ Університету «Україна» та її ефективне використання.

 

 ПЕРЕЛІК УСТАНОВ НАН УКРАЇНИ ТА ГАЛУЗЕВИХ АКАДЕМІЙ, ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ІЗ ЯКИМИ УКЛАДЕНО

ДОГОВОРИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

з/п

Назва установи

Термін дії договору

Результат співробітництва

1

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

2016–2021 рр.

Проведення конференцій, круглих столів, семінарів, написання наукових робіт

2

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ)

2016–2021 рр.

3

Вища Педагогічна Школа в Лодзі (м. Лодзь, Польща)

2016–2021 рр.

4

Вища Школа теології та гуманітарних наук (м. Подкова Лєсна, Польща)

2016–2021 рр.

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук