ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ

 

Відповідно до розділу Х статті 62 Закону України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 01.07.2014 року), Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини "Україна", вибіркові дисципліни – дисципліни вільного вибору студентів для певного рівня вищої освіти, спрямовані на забезпечення загальних та спеціальних (фахових) компетенцій за спеціальністю. 

Обсяг вибіркових навчальних дисциплін становить не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня освіти.

 

ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ВИБОРУ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТОМ

 

  1. Ознайомтесь із каталогом вибіркових дисциплін.
  2. Ознайомтесь із анотаціями дисциплін, які Вас зацікавили (посилання є в каталозі). Інший спосіб - ознайомитись із алфавітним покажчиком дисциплін за посиланням АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДИСЦИПЛІН.
  3. Якщо хочеться дізнатися більше про дисципліну, яка зацікавила, ознайомтесь із робочою програмою навчальної дисципліни (РПНД) на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу на платформі Moodle (посилання є в каталозі). Якщо курс закритий для перегляду, а Ви все ж бажаєте переглянути РПНД, зверніться на кафедру.
  4. Поцікавтесь, який викладач, імовірно, вестиме курс у наступному році. Кожен викладач Університету "Україна" має особисту сторінку на сайті навчально-виховного підрозділу, в якому працює, де відображено основну інформацію про його професійний досвід, кваліфікацію і наукові здобутки.
  5. На основі отриманого враження оберіть дисципліни (шляхом заповнення і підписання Google-форми чи заяви на кафедрі).

Крім цього при реалізації студентом права на академічну мобільність студенту можуть зараховуватися кредити і результати навчання, які він здобув під час навчання в іншому ЗВО (національному чи закордонному), а також на відкритих навчальних онлайн курсах (МООС, зокрема Prometeus, Coursera, Edex, CHAN Academy тощо) з отриманням відповідних сертифікатів.

  1. Сукупний обсяг обов’язкової і вибіркової складових індивідуального навчального плану студента, незалежно від шляхів реалізації права на вільний вибір дисциплін, повинен відповідати вказаному в освітній програмі, за якою навчається студент.

 КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН_

Списки здобувачів освіти на вивчення вибіркових дисциплін

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук