Теми НДР

 ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ІНСТИТУТУ:

З 2017 по 2021 рр. Хмельницьким інститутом соціальних технологій Університету «Україна» реалізовується 2 теми науково-дослідної роботи.

Науково-дослідна робота (НДР) в Хмельницькому інституті соціальних технологій Університету «Україна» дозволяє реалізувати науковий потенціал співробітників, підвищувати їх професійний рівень. Виконання науково-дослідних робіт із залученням студентів дозволяє планувати реальну тематику курсових і дипломних проектів, забезпечує можливість участі студентів у підготовці студентських наукових праць, проведення наукових конференцій, винахідницьку діяльність.

rektor01

НДР інституту

„Зміст і технології педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з особливими потребами” 

Державний реєстраційний номер – 0116U004296 

Керівник роботи – доктор педагогічних наук, професор, директор інституту Чайковський Михайло Євгенович. 

Термін виконання:
Початок – 09.2016 р
Завершення – 09.2021 р. 

Мета роботи: обґрунтування теоретичних засад, розробка та впровадження технологій педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з особливими освітніми потребами 

Очікувані результати: в результаті впровадження в практику комплексної технології з людьми з особливими освітніми потребами буде створена раціональна взаємодія фахівців різних сфер: педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та інформаційної діяльності щодо створення оптимальних умов для соціалізації осіб з особливими потребами. 

Етапи виконання:

1. „Теоретико-методологічні основи педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з особливими потребами” (з вересня 2016 р. по вересень 2017 р.);

2. „Удосконалення змісту та розробка технології педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з особливими потребами”

(з вересня 2017 по вересень 2019 р.);

3. „Експериментальне впровадження та аналіз ефективності технології педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з особливими потребами”

(з вересня 2019 по вересень 2021 р.)

 


ndr-kaf

НДР кафедри психології та соціальної роботи

„Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній сфері”  

Державний реєстраційний номер – 0116U006969 

Керівник роботи – кандидат психологічних наук, доцент, докторант, доцент кафедри психології та соціальної роботи Волинець Наталія Валентинівна. 

Термін виконання:
Початок – 09.2016 р
Завершення – 09.2021 р. 

Мета роботи: обґрунтування теоретичних засад, розробка та впровадження моделей психологічної роботи з різними категоріями клієнтів в соціономічній сфері 

Очікувані результати: в результаті обґрунтування теоретичних засад, розробки та впровадження моделей психологічної роботи підвищиться рівень професійної готовності фахівців соціономічної сфери у роботі з різними категоріями клієнтів 

Етапи виконання:

1. „Теоретико-методологічні основи соціально-психологічної діяльності  психолога в соціономічній сфері”

(з вересня 2016 р. по вересень 2017 р.);

2. „Удосконалення змісту та розробка моделей психологічної роботи з різними категоріями клієнтів ”

(з вересня 2017 по вересень 2019 р.);

3. „Експериментальне впровадження та аналіз ефективності моделей психологічної роботи з різними категоріями клієнтів ”

(з вересня 2019 по вересень 2021 р.)

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

  • dummy (096) 399 3700

  • dummy (0382) 70-45-56

  • dummy hist_ukraine@ukr.net

Пошук