Теми НДР

 ТЕМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ІНСТИТУТУ:

З 2021 по 2026 рр. Хмельницьким інститутом соціальних технологій Університету «Україна» реалізовується 3 теми науково-дослідної роботи.

Науково-дослідна робота (НДР) в Хмельницькому інституті соціальних технологій Університету «Україна» дозволяє реалізувати науковий потенціал співробітників, підвищувати їх професійний рівень. Виконання науково-дослідних робіт із залученням студентів дозволяє планувати реальну тематику курсових і дипломних проектів, забезпечує можливість участі студентів у підготовці студентських наукових праць, проведення наукових конференцій, винахідницьку діяльність.

 

rektor01

 

 НДР інституту

„Діджиталізація освітнього процесу в умовах інклюзивного освітнього простору закладу вищої освіти” 

Державний реєстраційний номер – 0121U113389 

Керівник роботи – доктор педагогічних наук, професор, директор інституту Чайковський Михайло Євгенович. 

Термін виконання:

Початок – 10.2021 р

Завершення – 10.2026 р. 

Мета роботи: Обґрунтування теоретичних засад, розробка та впровадження моделей цифрової трансформації навчального процесу в умовах інклюзивного освітнього простору закладу вищої освіти

Етапи виконання:

1 етап «Теоретико-методологічні діджиталізації освітнього процесу в умовах інклюзивного освітнього простору закладу вищої освіти»

10.2021-10.2022

2 етап «Удосконалення змісту та розробка моделей діджиталізації освітнього процесу в умовах інклюзивного освітнього простору закладу вищої освіти»

10.2022-10.2024

3 етап «Експериментальне впровадження та аналіз ефективності моделей діджиталізації освітнього процесу в умовах інклюзивного освітнього простору закладу вищої освіти»

10.2024-10.2026 


kondratyukНДР кафедри психології та соціальної роботи

„Соціальні та психологічні детермінанти якості життя особистості в умовах розвитку сучасного суспільства”  

Державний реєстраційний номер – 0121U113390 

Керівник роботи – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри психології та соціальної роботи Кондратюк Світлана Миколаївна. 

 Термін виконання:

Початок – 10.2021 р

Завершення – 10.2026 р. 

Мета роботи: Обґрунтування теоретичних засад, розробка та впровадження соціальних та психологічних практик підвищення якості життя особистості в умовах розвитку сучасного суспільства

Етапи виконання:

  1. „ Теоретико-методологічні аспекти організації життєвого простору та життєдіяльності особистості” (10.2021-10.2022);
  2. „Соціальні та психологічні практики підвищення якості життя особистості в умовах розвитку сучасного суспільства”(10.2022-10.2024);
  3. „Впровадження та аналіз соціальних і психологічних практик підвищення якості життя особистості в умовах розвитку сучасного суспільства” (10.2024-10.2026)

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук