Перелік документів для вступу

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (з сертифікатом ЗНО), а також для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра (з сертифікатом ЄВІ) подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники можуть подати до 20 заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

Заява в паперовій формі (для визначеної Правилами прийому категорії вступників) подається вступником особисто до приймальної комісії навчального закладу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

До заяви вступник додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (оригінал);
  • сертифікат ЗНО/ЄВІ (оригінал);
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • копію РНОКПП;
  • чотири кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
  • копію військового квитка або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»);
  • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

 

При поданні заяви в паперовому вигляді вступник пред’являє особисто оригінали документів, зазначених вище.

Вступник подає сертифікати ЗНО, видані у 2019, 2020, 2021 та 2022 роках.

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук