Портфоліо

 

Фізична культура і спорт магістр

 

Зміст веб-сторінки сайту Портфоліо освітньої програми
«Фізична культура і спорт» освітнього ступеня магістр

1. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми
1.1. Професійний стандарт – у разі наявності (посилання) - відсутній
1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю
1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю
1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю
1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма (в електронному і паперовому вигляді) – всі версії з моменту започаткування (прикріплені файли). Остання версія українською та англійською мовами
      Освітньо-професійна програма 2019 року
     
Освітньо-професійна програма 2020 року

      Освітньо-професійна програма 2021 року
1.6. Навчальний план (прикріплений файл)
       Навчальний план 2019-2020 н.р.
       Навчальний план 2020-2021 н.р.

       Навчальний план 2021-2022 н.р.

2. Історія створення і розвитку освітньої програми:
2.1. Не менше двох рецензій-відгуків на освітньо-професійну (освітньо-наукову) програму
       Рецензія на ОПП студента 4 курсу Золотарьова О. 2020 р.
       Рецензія на ОПП студента 4 курсу Положая В. 2020 р.

       Рецензія на ОПП студента 4 курсу Солодкової А. 2021 р.
       Рецензія на ОПП Футбольного клубу "Поділля" 2019 р.
       Рецензія на ОПП Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту 2019 р.
       Рецензія на ОПП Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради 2019 р.
       Рецензія на ОПП Волинського національного Університету 2019 р.
       Рецензія на ОПП Харківської державної академії фізичної культури 2020 р.
       Рецензія на ОПП Футбольного клубу "Поділля" 2020 р.
       Рецензія на ОПП студента 1 курсу магістратури Муляра А. 2020 р.
       Рецензія на ОПП Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради 2020 р.
       Рецензія на ОПП Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації 2018 р.
       Рецензія на ОПП Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації 2019 р.      
       Рецензія на ОПП Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації 2020 р.

       Рецензія на ОПП Волинського національного Університету 2021 р.

       Рецензія на ОПП ДЮСШ "Динамо" випускниці 2021 р.

       Рецензія на ОПП Національного університету фізичного виховання і спорту України 2021 р.

       Рецензія на ОПП студента Пачевського Д. 2021 р.

       Рецензія на ОПП Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради 2021 р.

       Рецензія на ОПП Футбольного клубу "Поділля" 2021 р.

       Рецензія на ОПП Хмельницького національного університету 2021 р.

      Рецензія на ОПП Хмельницького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю ІНВАСПОРТ 2021 р.


      
2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін в освітню програму
      Рекомендація з Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №1
   Рекомендація з Хмельницького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "ІНВАСПОРТ"
2.3. Звіт про самооцінювання освітньої програми 2020-2021 р.

      Звіт про самооцінювання освітньої програми 2021-2022 р.
2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості

      Експертний висновок ГЕР_НАЗЯВО_ФКіС_МАГ

      Звіт Експертної комісії_НАЗЯВО_ФКіС_МАГ

      Рішення_НАЗЯВО_ФКіС_МАГ

3. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів
3.1. Робочі програми навчальних дисциплін
3.2. Силабуси українською та англійською мовами
3.3. Анотації дисциплін українською та англійською мовами
3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (не передбачено)
3.5. Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик
      Робоча програма науково-педагогічної практики в закладах вищої освіти
      Переддипломна практика
      Методичні рекомендації до науково-педагогічної практики в закладах вищої освіти
      Методичні рекомендації до переддипломної практики
3.6. Методичні рекомендації до підготовки випускної (бакалаврської, магістерської) роботи
      Програма атестаційного екзамену
4. Кадровий склад
4.1. Наказ про затвердження складу проєктних груп 2019 р.
      Наказ про затвердження складу проєктних груп 2020 р.
4.2. Наказ про затвердження складу груп забезпечення 2019 р.
      Наказ про затвердження складу груп забезпечення 2020 р.

      Наказ про затвердження складу груп забезпечення 2021 р.
4.3. Кадровий склад кафедри (особисті сторінки викладачів на сайті)

      Кадрове забезпечення

      Картки працівників
      Рейтингове оцінювання ПВС завідувачем кафедри
      Рейтингове оцінювання ПВС здобувачами вищої освіти
      Рейтингове оцінювання ПВС колегами
4.4. Перелік наукових праць викладачів (прикріплений файл)
4.5. Наукові праці викладачів (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)
4.6. Сертифікати про підвищення кваліфікації (розміщені на особистій сторінці викладача)
4.7. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах (розміщені на особистій сторінці викладача)
4.8. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)
4.9. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (розміщені на особистій сторінці викладача)
       https://www.hist.km.ua/index.php/component/content/article/290 Малоголовка О.А.
4.10. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми
4.11. Наказ про затвердження гарантів освітніх програм 2019 р.
        Наказ про затвердження гарантів освітніх програм 2020 р.
4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

5. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями
5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми (прикріплені файли)
5.2. Звіти про проведення ярмарок вакансій (прикріплені файли)
5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят (прикріплені файли) на сайті і в соціальних мережах
5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках (в електронному і паперовому вигляді)
5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності(викладений на сторінку). На цій же сторінці розміщуються оголошення про проведення засідань, матеріали до обговорення тощо
5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями

      Угоди з базами практик

5.7. Перелік баз практики
5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики (на сайті, в соціальних мережах)
5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж

6. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти
6.1. Консолідований звіт (викладений на сторінку)

7. Наукова робота студентів
7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами
7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами (посилання на електронну бібліотеку/репозитарій або прикріплені файли)
      Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених (21 березня 2019 року)
      Тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених (26 березня 2020 року
7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти (посилання на відповідні сторінки сайту)
      ПРОГРАМА доповідей ХІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих вчених „Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації” 21 березня 2019 року
7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи (посилання на відповідні сторінки сайту)
7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах (посилання на сайт проєкту)
7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти (посилання на відповідні сторінки сайту)

8. Підсумкова атестація
8.1. Тематика курсових і дипломних робіт (викладена на сторінку)
8.2. Дипломні роботи

9. Гарантії якості освітньої програми
9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми (викладені на сторінку)
9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної) (викладені на сторінку)
9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми
9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу (посилання на сторінку офіційного сайту, де розміщено реєстр нормативних документів)
9.5. Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять


10. Інше
10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми
10.2. Характеристика умов інформаційно-комп'ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу
10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти (наприклад, інформація щодо навчальних дисциплін на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу Університету, сторінки програми в соціальних мережах та інших інформаційних ресурсах) (викладена на сторінку довідкова інформація)
10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку (викладена на сторінку іміджева інформація)

Фізична культура і спорт бакалавр

 

Зміст веб-сторінки сайту Портфоліо освітньої програми
«Фізична культура і спорт» освітнього ступеня бакалавр

1. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми

1.1. Професійний стандарт – відсутній

1.2. Стандарт вищої освіти за спеціальністю

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю

1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма

     Освітньо-професійна програма 2017 року

     Освітньо-професійна програма 2018 року

     Освітньо-професійна програма 2019 року

     Освітньо-професійна програма 2020 року

1.6. Навчальний план

     Навчальний план 2017 р.

     Навчальний план 2018 р.

     Навчальний план 2019 р.

     Навчальний план 2020 р.

2. Історія створення і розвитку освітньої програми:

2.1. Рецензії-відгуки на освітньо-професійну програму

     Рецензія на ОПП Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту 2017 р.

     Рецензія на ОПП Харківської державної академії фізичної культури 2017 р.

     Рецензія на ОПП Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради 2017 р.

     Рецензія на ОПП Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації 2017 р.

     Рецензія на ОПП студента Положая_В._2018 р.

     Рецензія на ОПП студента Положая_В._2019 р.

     Рецензія на ОПП Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради 2019 р.

     Рецензія на ОПП Волинського національного Університету 2020 р.

     Рецензія на ОПП Лівіського державного університету фізичної культури ім. І. Боберського 2020 р.

     Рецензія на ОПП студентки Солодкої А. 2020 р.

     Рецензія на ОПП Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради 2020 р.

     Рецензія на ОПП Управління молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації 2020 р.

     Рецензія на ОПП Футбольного клубу "Поділля" 2020 р.

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів

     Рекомендація з Хмельницького інклюзивно-ресурсного центру №1
     Рекомендація з Хмельницького регіонального центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю "ІНВАСПОРТ"

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості

     Звіт експертної групи бакалавр

3. Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів

3.1. Робочі програми навчальних дисциплін

3.2. Силабуси

3.3. Анотації дисциплін

3.4. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт

     Методичні рекомендації КР_Адаптивний спорт

     Методичні рекомендації КР_Теорія і методика фізичного виховання

3.5. Методичні рекомендації щодо проходження практик

     РПП Ознайомча практика
     РПП Практика за профілем майбутньої професії

     РПП Практика зі спортивного туризму та орієнтування
     РПП Тренерська практика

3.6. Програма комплексного атестаційного екзамену

    РПП Атестаційний екзамен

4. Кадровий склад

4.1. Наказ про затвердження складу проєктних груп

     Наказ про затвердження складу проєктних груп 2017 р.
     Наказ про затвердження складу проєктних груп 2018 р.

     Наказ про затвердження складу проєктних груп 2019 р.
     Наказ про затвердження складу проєктних груп 2020 р.

4.2. Наказ про затвердження складу груп забезпечення

     Наказ про затвердження складу груп забезпечення 2018 р.
     Наказ про затвердження складу груп забезпечення 2019 р.

     Наказ про затвердження складу груп забезпечення 2020 р.

4.3. Кадровий склад кафедри

4.3.1. Рейтингове оцінювання ПВС завідувачем кафедри

4.3.2. Рейтингове оцінювання ПВС здобувачами вищої освіти

4.3.3. Рейтингове оцінювання ПВС колегами

4.4. Перелік наукових праць викладачів

4.5. Наукові праці викладачів

4.6. Сертифікати про підвищення кваліфікації

4.7. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах

4.8. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах

4.9. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти

4.10. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів»

4.11. Наказ на призначення гарантів освітніх програм

     Наказ про затвердження гарантів освітніх програм 2017 р.
     Наказ про затвердження гарантів освітніх програм 2018 р.

     Наказ про затвердження гарантів освітніх програм 2019 р.
     Наказ про затвердження гарантів освітніх програм 2020 р.

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

5. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями

5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

5.2. Звіти про проведення ярмарок вакансій

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями

      Угоди з базами практик

5.7. Перелік баз практики

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів

     База даних Співпраця з роботодавцями 2019-2020 н.р.

     База даних Співпраця з роботодавцями 2020-2021 н.р.

6. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти

6.1. Консолідований звіт

7. Наукова робота студентів

7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами

     Сучасне українське студентство 2019 р.

     Сучасне українське студентство 2020 р.

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти

     Сучасне українське студентство ПРОГРАМА 2020 р.

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти

8. Підсумкова атестація

8.1. Тематика курсових робіт

9. Гарантії якості освітньої програми

9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу

9.5. Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять

10. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп'ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього процесу

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми

 

                                                                                                                                                                                                                              

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук