Громадське обговорення

 ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

   Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості.

   Ключовими завданнями такої реформи є:

– інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на національному, регіональному та локальному рівнях за участю державних, громадських та професійних організацій;

– залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових нормативно- правових актів та методичних розробок, що здатні гарантувати стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти;.

   Стейкхолдери професійної освіти — фізичні та/або юридичні особи, що заінтересовані у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

 ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ_бакалавр_2024

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ_магістр_2024

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ_бакалавр_2024

ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ_магістр_2024

СОЦІАЛЬНА РОБОТА (ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ)_магістр_2024

 

  Просимо всіх стейкхолдерів залишити відгуки, побажання та пропозиції щодо підвищення якості освітніх програми заповнивши Google форму:

 

Відгуки, рецензії, зауваження та пропозиції щодо змісту, форм і методів навчання за освітніми програмами та заповнені анкети просимо надсилати на електронну пошту або адресу Хмельницького інституту соціальних технологій: 

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2А.

тел. +38(0382)70-45-56

e-mail: [email protected]

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук