Громадське обговорення

 

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

   Стратегією реформування вищої освіти передбачено створення системи забезпечення та постійного поліпшення якості вищої освіти, яка відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства та особистості.

   Ключовими завданнями такої реформи є:

– інституціоналізація системи забезпечення якості вищої освіти на національному, регіональному та локальному рівнях за участю державних, громадських та професійних організацій;

– залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення нових нормативно- правових актів та методичних розробок, що здатні гарантувати стійке функціонування та розвиток системи забезпечення якості вищої освіти;.

   Стейкхолдери професійної освіти — фізичні та/або юридичні особи, що заінтересовані у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

 ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

   Кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту Хмельницького інституту соціальних технологій та Науково-методичне об’єднання з фізичної культури і спорту Університету «Україна» запрошують усіх зацікавлених осіб (усіх студентів спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» і випускників спеціальностей «Здоров’я людини» та «Фізична реабілітація» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини», роботодавців, академічну спільноту) взяти участь в обговореннях проєктів освітніх програм:

 

  1. Освітня програма «Фізична культура і спорт» (спеціальність 017 «Фізична культура і спорт») для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 

Онлайн-конференція відбудеться 18 червня 2021 року о 16:00.

Усі бажаючі можуть підключитися до конференції Zoom за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09

Ідентифікатор конференції: 201 259 9080    Пароль: vZ3H32

 

  1. Освітня програма «Фізична культура і спорт» (спеціальність 017 «Фізична культура і спорт») для другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 

Онлайн-конференція відбудеться 18 червня 2021 року о 17:00.

Усім бажаючим можна підключитися до конференції Zoom за посиланням: https://us04web.zoom.us/j/2012599080?pwd=M3U3bTU0ZU54bW1ON1BaL3FPRDF6Zz09

 Ідентифікатор конференції: 201 259 9080     Пароль: vZ3H32

 Просимо всіх стейкхолдерів залишити відгуки, побажання та пропозиції щодо підвищення якості освітніх програми заповнивши Google форму:

 

Відгуки, рецензії, зауваження та пропозиції щодо змісту, форм і методів навчання за освітніми програмами та заповнені анкети просимо надсилати на електронну пошту або адресу Хмельницького інституту соціальних технологій: 

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2А.

тел. +38(0382)70-45-56

e-mail: [email protected]

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук