Публікації

2021

Добровіцька О.О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища: монографія / О.О. Добровіцька. К. : Університет „Україна”, 2021. – 277 с.

2019

Теоретико-методологічні засади впровадження інклюзії в закладах освіти : монографія / за ред. М. Є. Чайковського. – К. : Університет „Україна”, 2019. – 460 с.

2019

Лучко Ю. І. Соціальна адаптація студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору : монографія / Ю. І. Лучко. К. ТАЛКОМ, 2019 — 244 с.

2018

Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній сфері : колективна монографія / Н. В. Волинець, С. М. Кондратюк, Л. В. Левицька, А. П. Фрадинська, І. В. Войціх, О. А. Новікова [та ін.] ; за ред. Н. В. Волинець. – Київ : Університет „Україна” – 575 с.

2018

Методологічні засади та технології інклюзії у ЗВО. Досвід Університету «Україна»: кол. моногр. / Таланчук П. М., Чайковський М. Є. та ін.; за наук. ред. П. М. Таланчука. — К.: Університет «Україна», 2018. — 481 с.

2017

Кравчук Л. С. Корекція розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем у навчальній діяльності / Л. С. Кравчук. – Хмельницький : Університет „Україна”, 2017. – 168 с.

2017

Островська Н. О. Соціально-педагогічна діяльність територіальної громади з формування усвідомленого батьківства молоді : монографія / Н. О. Островська. –Хмельницький : Університет „Україна”,, 2017. – 183 с.

2017

Крупа В. В. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації: монографія / В. В. Крупа. – Хмельницький : Університет «Україна», 2017. – 240 с.

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук