Публікації

2023

Прикладні аспекти діяльності психологів та соціальних працівників в соціономічній сфері : колективна монографія / Н. В. Волинець, С. М. Кондратюк, Л. В. Левицька, О. С. Ковтун та ін. ; за ред. Н. В. Волинець. Київ : Унівеситет «Україна», 2023. 544 с.

2023

Волинець Н. В. Психотехнології в політиці : [навчально-методичний посібник] / Н. В. Волинець. – Київ : Університет «Україна», 2023. – 222 с

2023

Островська Н. О., Добровіцька О. О., Польовик О. В. Методичні рекомендації до підготовки кваліфікаційних робіт та захисту за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти : галузь знань 23 «Соціальна робота», спеціальності 231 «Соціальна робота» / уклад. Н. О. Островська, О. О. Добровіцька. – Хмельницький, 2023. – 53 с.

2022

Методичні рекомендації до написання та захисту кваліфікаційної роботи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : спеціальності 053 «Психологія» / Уклад. : С. М. Кондратюк; ХІСТ Хмельницький : Університет «Україна», 2022. 47 с.

2021

Методичні рекомендації до підготовки магістерських кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 23 «Соціальна робота», спеціальності 231 «Соціальна робота» / уклад. Н. О. Островська. – Хмельницький, 2021. – 50 с.

2021

Добровіцька О.О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища: монографія / О.О. Добровіцька. К. : Університет „Україна”, 2021. – 277 с.

2021

Адміністративне право : [навчально-методичний посібник] / О. О. Кожушко. – К. : Університет «Україна», 2021. – 164 с.

2021

Приступа М. І. Неклюєнко Т. В. Стратегія розвитку та бізнес-план підприємства : методичні рекомендації до підготовки та оформлення курсової роботи / Уклад : Приступа М. І. Неклюєнко Т. В. – Хмельницький : Університет „Україна”, 2021. – 53 с.

2020

Ковтун О. С., Баранова С. С. соціологія здоров’я: проблеми теорії та практики : навчальнометодичний посібник / О. С. Ковтун, С. С. Баранова. К. : Університет «Україна», 2020. – 165 с.

2019

Теоретико-методологічні засади впровадження інклюзії в закладах освіти : монографія / за ред. М. Є. Чайковського. – К. : Університет „Україна”, 2019. – 460 с.

2019

Лучко Ю. І. Соціальна адаптація студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору : монографія / Ю. І. Лучко. К. ТАЛКОМ, 2019 — 244 с.

2018

Добровіцька О.О. Інформаційні технології : навчально-методичний посібник з дисципліни „Інформаційні технології” для студентів із вадами зору. Хмельницький : ХІСТ, 2018. 151 с

2018

Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній сфері : колективна монографія / Н. В. Волинець, С. М. Кондратюк, Л. В. Левицька, А. П. Фрадинська, І. В. Войціх, О. А. Новікова [та ін.] ; за ред. Н. В. Волинець. – Київ : Університет „Україна” – 575 с.

2018

Чайковський М. Є. Соціально-педагогічна робота з молоддю з інвалідністю в інклюзивному освітньому просторі : навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М. Є. Чайковський, О. О. Добровіцька. – Київ : Університет „Україна”, 2018. – 271 с.

2018

Методологічні засади та технології інклюзії у ЗВО. Досвід Університету «Україна»: кол. моногр. / Таланчук П. М., Чайковський М. Є. та ін.; за наук. ред. П. М. Таланчука. — К.: Університет «Україна», 2018. — 481 с.

2017

Кравчук Л. С. Корекція розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем у навчальній діяльності / Л. С. Кравчук. – Хмельницький : Університет „Україна”, 2017. – 168 с.

2017 Островська Н. О. Соціально-педагогічна діяльність територіальної громади з формування усвідомленого батьківства молоді : монографія / Н. О. Островська. –Хмельницький : Університет „Україна”,, 2017. – 183 с.
2017

Теорія та практика медико-психологічної реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій :моногафія за ред. М. Є. Чайковського. / Л. С. Кравчук, Н. В. Волинець, В. І. Конєв ; за ред. д.пед.н., профестора М.Є. Чайковського. – Київ : Університет „Україна”, 2017. – 282 с.

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук