Кафедра правових та інформаційних технологій

 

kafedra-pit

  Кафедра готує фахівців за спеціальностями «Право», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Фінанси, банківська справа та страхування» освітнього ступеня «бакалавр».

  Правову підготовку фахівців було розпочато з 1999 р. під керівництвом заслуженого юриста України І.В. Козубця, його заступником була Л.О. Бохонок. Пізніше кафедру очолювали: к.ю.н. В.В. Рєзнікова, к.ю.н. С.Й. Кравчук, к.ю.н. О.О. Кожушко, д.ю.н. А.М. Бернюков. Тривалий час на кафедрі працював к.іст.н. О.С. Симчишин (нині – Хмельницький міський голова).

  Підготовку фахівців з документознавства та інформаційної діяльності вперше на Поділлі інститут розпочав з 2012 р. на однойменній кафедрі, яка була створена на основі кафедри журналістики, видавничої справи та редагування. Готувати фахівців спеціальності «Видавнича справа та редагування» розпочали ще з 2001 р. В різні часи кафедру очолювали сучасний письменник та публіцист Б.П. Теленько, д.філол.н., доцент В.П. Мацько, к.іст.н. І.М. Федоров, к.пед.н. І.А. Галатир та к.філол.н. О.А. Броварська. За час існування кафедри викладання здійснювали відомі в нашому регіоні та за його межами науковці, журналісти, письменники та громадські діячі, серед яких відомий сучасний поет, видавець С.Д. Пантюк, редактор, журналіст, письменник П.І. Маліш та ін. Для підготовки фахівців у галузі фінансів 2007 р. було створено кафедру фінансів і кредиту.

  Першим завідувачем кафедри був к.е.н., доцент В.І. Купратий, пізніше кафедру очолювали к.е.н., доцент С.А. Дражниця та к.е.н., доцент М.І. Приступа. На даний час ці підрозділи об’єднано у кафедру правових та інформаційних технологій, яку очолює к.пед.н. Ю.І. Лучко. До професорсько-викладацького складу кафедри входить 18 викладачів, з яких – 2 доктора наук, 12 кандидатів наук, 8 доцентів, 3 старших викладача, а саме: М.Є. Чайковський – д.пед.н., професор, А.М. Бернюков – д.ю.н., доцент, А.М. Вальчук – к.філос.н., доцент, О.О. Добровіцька – к.пед.н., Л.Л. Дика – к.філол.н., доцент, О.С. Ковтун – к.соціол.н., О.О. Кожушко – к.ю.н., Л.М. Курняк – к.філос.н., доцент, Ю.І. Лучко – к.пед.н., О.В., Л.М. Мозолюк-Боднар – к.ю.н., І.І. Мороз – к.політ.н., доцент, Н.О. Островська к.пед.н., Я.С. Пасічник – к.ю.н., доцент, М.І. Приступа – к.е.н., доцент, Є.В. Геделевич, Л.Л. Головчук, Л.А. Шамрій, С.В. Константінова, Т.В. Неклюєнко, Б.П. Теленько, Ж.М. Чайковська, А.А. Якименко.

  Викладачі та студенти кафедри щорічно показують високі результати і у науково‑дослідній роботі. Активно діють два студентські наукові гуртки «Правознавець» та «POST-REPOST», учасники яких неодноразово здобували перемогу у наукових конкурсах університетського та всеукраїнського рівнів. Професорсько-викладацьким складом щорічно проводяться круглі столи, тренінги та конкурси для студентів та учнів навчальних закладів Хмельницької області, зокрема: традиційний міжвузівський науково‑практичний круглий стіл-семінар «Питання реалізації і захисту прав та свобод людини і громадянина: вітчизняні реалії та проблематика», щорічний творчий конкурс з краєзнавства та музеєзнавства для учнів 9–11 класів ЗОШ Хмельницької області та студентів середніх спеціальних закладів «Відкрий свою Україну!», тренінг з соціального медіа-маркетингу «SMM–START–FACEBOOK».

  Після здобуття юридичної освіти випускники успішно працюють на посадах державних службовців органів державної влади та місцевого самоврядування, в судах, правоохоронних органах, органах прокуратури, підрозділах державної виконавчої служби та служби виконання покарань, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, а також багато з них є самозайнятими особами, здійснюючи приватну підприємницьку, нотаріальну та адвокатську діяльність. Випускники спеціальностей «Видавнича справа та редагування» й «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» працюють у редакціях регіональних видань, у прес-агенціях, в інформаційних службах, адміністративних, кадрових службах та архівних підрозділах державних і комерційних організацій, бібліотечних установах, на телебаченні. Деякі випускники є відомими журналістами та громадськими діячами, які активно впливають на розвиток суспільства у нашому регіоні. Економісти-випускники поповнили ряди та вдало працюють на керівних посадах у страхових компаніях, очолюють окремі відділи банківських установ, є провідними спеціалістами та керівниками структурних підрозділів управлінь державного казначейства, пенсійного фонду, районних державних адміністрацій, земельного управління тощо. Багато з них успішно реалізують себе як керівники приватних підприємств.

dsc_5238 Бернюков Анатолій Миколайович
dsc_0198 Дика Любов Леонтіївна
dobrovitska-o_ Добровіцька Олена Олександрівна
kovtun-o_ Ковтун Олександр Сергійович
 dsc_0157--kopiya--kopiya Кожушко Олена Олегівна
 zobrazhennya_viber_2023-03-10_14-33-58-017__ Константінова Світлана Володимирівна
img_0383-2 Курняк Лариса Миколаївна
dsc_5350 Лучко Юлія Іванівна
dsc_0026 Мозолюк-Боднар Людмила Миколаївна
 dsc_5135- Мороз Ігор Іванович
dsc_5415 Неклюєнко Тетяна Василівна
dsc_5661 Островська Наталія Олександрівна
  Пасічник Ярослав Сергійович
dsc_0108 Приступа Микола Іванович
75071220_10212630500156914_5805395908321345536_o Теленько Богдан Петрович
dsc_9203 Чайковський Михайло Євгенович
img_8905 Якименко Андрій Анатолійович

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук