dsc_5661

Кафедра: кафедра психології та соціальної роботи
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Почесні звання і відзнаки:
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (Наказ №105-К від 18.09.2017 р.);
Диплом Хмельницької обласної ради за перемогу у ХІІІ обласному конкурсі науково-дослідних робіт (від 19.05.2018 р.).
Подяка Міністерства освіти і науки України (2019 р.).

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=y13AQKkAAAAJ
Research Gate ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-7935-5469
Publons Web of Science ResearcherID: https://publons.com/dashboard/settings/profile/
Електронна пошта: [email protected]

Освіта

2004 р. – закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка і отримала базову вищу освіту за напрямом „Соціологія” та здобула кваліфікацію бакалавра соціології, соціального працівника;

2005 р. – закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Соціальна робота” та здобула кваліфікацію соціального працівника;

2005 р. – закінчила Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Соціальна робота” та здобула кваліфікацію магістра соціальної роботи;

2014 р. – у ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» захистила дисертацію на тему „Формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади” та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.0005 – «Соціальна педагогіка»;

2017 р. – закінчила Хмельницький інститут соціальних технологій ВНЗ „Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна” та здобула кваліфікацію ОКР спеціаліста спеціальності „Психологія” з професійною кваліфікацією „Психолог”.

 Підвищення кваліфікації

2017 р. – Свідоцтво Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області про підвищення кваліфікації ПК 22771726/001134-17

2020 р. – Довідка про стажування на базі кафедри соціальної педагогіка ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (180 год./6 кредитів) №1/560 від 30.06.2020

2021 р. – Certificate National Institute for Higher Education (№ 01994) «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h. 

 Керівництво студентом, який зайняв призове місце
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Науковий керівник Сокіл Людмили Володимирівни, маістрантки І курсу спеціальності „Соціальна робота”, яка зайняла ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі „Актуальні проблеми інклюзивної освіти” у 2018-2019 н.р.

Навчальні курси:

Основи наукових досліджень
Методи соціальної роботи
Здоров'я та благополуччя у сучасних соціальних теоріях
Теоретичні моделі і технології соціальної роботи
Методика викладання соціальної роботи
Менеджмент наукової інформації

Наукові інтереси: соціальна робота в територіальній громаді, усвідомлене батьківство молоді, профілактика соціального сирітства 

Публікації

Монографії

 1. Островська Н. О. Соціально-педагогічна діяльність територіальної громади з формування усвідомленого батьківства молоді : монографія. Хмельницький : Університет „Україна”. 2017. 183 с.

 Навчальні посібники

 1. Історія, теорія та практика волонтерського руху в Україні : науково-навчально-методичний посібник / Кратінова В. О., Ларіонова Н. Б., Песоцька О. П., Караман О. Л., Горенко С. В., Юрків Я. І., Островська Н. О. ; за ред. С. Я. Харченко. Луганськ, 2009. 403 с.
 2. Тренінгова програма підготовки волонтерів до соціальної роботи з дітьми та сім’ями в територіальній громаді       друковане : науково-навчально-методичний посібник / Песоцька О. П., Кратінова В. О., Ларіонова Н. Б., Чертова К. М., Островська Н. О. Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. 346 с.
 3. Островська Н. О. Професійна майстерність соціального правника. Актуальні проблеми соціальної роботи: науково-навчально-методичний посібник / Ваховський Л. Ц., Песоцька О. П., Кратінова В. О., Ларіонова Н. Б., Чертова К. М., Маркова Н. В., Островська Н. О.Луганськ : „Елтон-2”, 2011. С. 17–18.
 4. Островська Н. О. Формування усвідомленого батьківства молоді як актуальна проблема соціальної роботи. Актуальні питання теорії та практики соціальної роботи :навчально-методичний посібник / О. П. Песоцька, В. І. Степаненко, Н. О. Островська, Н. В. Маркова, І. П. Акіншева, Н. Б. Ларіонова, О. А. Мурашкевич, К. В. Ігнатенко ; Держ. закл. „Луган. нац. Ун-т імені Тараса Шевченка”. Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. С. 99–147.
 5. Островська Н. О. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів спеціальності: 231 «Соціальна робота», 053 «Психологія», 017 «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад : Н. О. Островська. – Хмельницький, 2019. – 206 с.

Методичні рекомендації

 1. Островська Н. О., Клик С. Е., Корабльова О. О. Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту курсових робіт (для студентів спеціальності: 231 „Соціальна робота”). Київ, Талком, 2020. 45 с.
 2. Островська Н. О. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» (для студентів спеціальності: 231 «Соціальна робота», 053 «Психологія», 017 «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад : Н. О. Островська. – Хмельницький, 2019. – 33 с.

 Статті у фахових та наукометричних виданнях України

 1. Кондрашова Н. О. Формування усвідомленого батьківства жінки як основа профілактики виникнення соціального сирітства. Український медичний альманах.Том 8. 2005. №6. С. 160-162.
 2. Кондрашова Н. О., Мєденцева О. В. Соціальна реклама як засіб формування усвідомленого батьківства. Соціальна педагогіка: теорія та практика. 2006. №2. С. 61–65.
 3. Островська Н. О. Соціально-психологічні чинники формування усвідомленого батьківства молодих сімей у діяльності соціального педагога. Вісник Луганського національно педагогічного університету імені Тараса Шевченка.2008. №6 (145). С. 233–239.
 4. Островська Н. О. Особливості соціально-педагогічної діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з формування усвідомленого батьківства молоді. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.Педагогічні науки / гол. ред. В. С. Курило. Луганськ, Вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. №6 (169). С. 183–188.
 5. Островська Н. О. Соціально-просвітницька робота з формування усвідомленого батьківства в діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки/ гол. ред. В. С. Курило. Луганськ, Вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2009. №17 (180). С. 215–221.
 6. Островська Н. О. Сутність та формування усвідомленого батьківства молоді як соціально-педагогічна проблема    електронний ресурс. Науковий вісник Донбасу: електронне наукове видання. №4 (12), 2010. URL : undefined
 7. Островська Н. О. Формування усвідомленого батьківства молоді: історико-філософський аспект. Науковий вісник Ужгородського національного університету.Серія „Педагогіка. Соціальна робота”. № 21, 2011. С. 140–142.
 8. Островська Н. О. Професійна майстерність спеціаліста соціальної роботи. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки/ гол. ред. В. С. Курило. Луганськ, Вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. Січень №1 (236). С. 22–28.
 9. Островська Н. О. Основні складові соціально-педагогічної діяльності щодо формування усвідомленого батьківства молоді. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки/ гол. ред. В. С. Курило. Луганськ, Вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. №16 (251). С. 115–122.
 10. Островська Н. О. Громадські організації як суб’єкт територіальної громади з формування усвідомленого батьківства молоді. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка. №4 (22), 2012. С. 386–393.
 11. Островська Н. О. Програма підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери до формування усвідомленого батьківства молоді в територіальній громаді. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : Психолого-педагогічні науки. Ніжин, 2012. № 6. С. 196–199.
 12. Островська Н. О. Заклади освітньої сфери як суб’єкт територіальної громади з формування усвідомленого батьківства молоді. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Педагогічні науки/ гол. ред. В. С. Курило. Луганськ, Вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2012. №22 (257), Ч. VІІІ. С. 246–255.
 13. Островська Н. О. Технології та методи формування усвідомленого батьківства молоді. Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія/ за ред. О. М. Вержиховської, В. І. Співака. Вип. 4. Камянець-Подільський : ПП. Медобори-2006, 2013. 252 с. С. 163–171.
 14. Островська Н. О. Змістовна характеристика соціально-педагогічної технології формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки/ гол. ред. В. С. Курило. Луганськ, Вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. № 11 (270). С. 167–177.
 15. Островська Н. О., Кальченко Л. В. Технологія формування усвідомленого батьківства молоді в діяльності територіальної громади як умова попередження проблеми соціального сирітства. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки/ гол. ред. В. С. Курило. Луганськ, Вид-во „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. №13 (272), Ч. ІV. С. 81–90.
 16. Островська Н. О. Усвідомлене батьківство молоді як умова гармонійного розвитку дитини у сім’ї. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету „Україна” – Хмельницький: ХІСТ, 2015. №10. С. 56–59.
 17. Островська Н. О. Концептуальні положення розробки соціально-педагогічної технології формування усвідомленого батьківства молоді. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету „Україна”. Хмельницький : ХІСТ, 2015. №11. С. 93–98.
 18. Островська Н. О., Л. С. Кравчук, М. В. Кравчук Рухова активність як запорука розумової працездатності студентів у навчальній діяльності. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету „Україна”Хмельницький : ХІСТ, 2016. №12. С. 44–48.
 19. Островська Н. О., Бастричев В. С. Деякі аспекти соціального захисту: реформування пенсійного забезпечення та „осучаснення” пенсій. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”.Хмельницький : ХІСТ, 2017. №14. С. 70–75.
 20. Островська Н. О., Боднарчук В. В. Профілактика комплексу гандикапу у студентів з інвалідністю в умовах закладу вищої освіти. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”.Хмельницький : ХІСТ, 2018. №15. С. 95-99.
 21. Островська Н. О., Боровенська І. І. Інклюзивна компетентність студентів як чинник розвитку інклюзивного освітнього простору за-кладу вищої освіти. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій. 2019. № 17. С. 86–89.

Статті у виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН

 1. Checking the effectiveness of the method of conducting physical education classes with 17-19-year-old female students of special medical group / Mozolev, O., Kravchuk, L., Ostrovska, N.,Nahorna, О., Polishchuk, О., & Khmara, М. Journal of Physical Education and Sport, Vol 20 Issue 2, Art # 124 pp. 870. – 876. DOI:10.7752/jpes.2020.02124 (Індексується в Scopus)
 2. Кальченко Л. В., Островська Н. О.,Кузьменко Г. Диагностика уровня сформированности осознанного родительства студенческой молодёжи как условие превенции социального сиротства.      Ociety. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. – Volume I, – May 22th-23th, 2020. 287–316.  (Індексується в Web of Science by Thomson and Reuters, CrossRef, Google Scholar, OpenAire, WordCat) 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук