КОВТУН Олександр Сергійович

kovtun-o_

Кафедра: кафедра психології та соціальної роботи

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=byxPlNMAAAAJ&hl=uk

Електронна пошта: [email protected]

Освіта

2012 р. – закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, здобув кваліфікацію «магістр соціології»

2015 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю: 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології. Тема дисертації «Корпоративна культура як чинник управління господарською організацією»

Навчальні курси:

Соціологія

Соціальні та політичні конфлікти

Методологія та організація соціальних досліджень

 

Наукові інтереси: соціологія регіонів, соціологія міжнародних відносин, соціологія управління, соціологія здоров’я

 

Публікації

 1. Ковтун О. С. Природа і функції інтелігенції в концепції гегемонії Антоніо Грамші. Соціальна психологія. Український науковий журнал. 2012. №1/2.  С. 21 – 30.   
 2. Ковтун О. С. Формування корпоративної культури господарської організації в умовах транзитного суспільства. Український соціум. 2013. № 3. С. 54–63.
 3. Ковтун О. С. Корпоративна культура організації у структурно-функціональному вимірі. Ринок праці та зайнятість населення. 2013. № 4. С. 49–53.
 4. Ковтун О. С. Корпоративна культура у соціологічному вимірі. Релігія і соціум. Міжнародний часопис. 2014. № 3–4. С. 103–108.
 1. Ковтун О. С. Типологічні засади корпоративної культури господарської організації. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2014. Вип. 64. С. 21–27.
 2. Ковтун А. С. Корпоративная культура в управлении занятостью. Universum: Общественные науки: электронный научный журнал. 2015. № 6  URL.: http://7universum.com/ru/social/archive/item/2276
 3. Ковтун О. С. Корпоративна культура в управлінні зайнятістю: сутність, типологія, механізми. Ринок праці та зайнятість населення. 2015. № 3(44). С. 42–46. 
 4. Ковтун О. С. Самоорганізація соціокультурних систем: діалектико-синергетична перспектива. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. Одеса: Фенікс, 2015. Вип. 23. – С. 121–122.
 5. Ковтун А. С. Механизмы формирования транзитивной культуры в социальной организации переходного общества. Elmi eserler. Scientific works. The International Scientific and Theoretical Journal. № 1(24), Baki-Baku. 2015. P. 128–131.
 6. Ковтун О. Самоорганізаційний потенціал трудових колективів. Нова парадигма. 2016. №130. С. 3-11.
 7. Ковтун О. Специфіка аналізу візуальної інформації в дослідженнях соціальної комунікації. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". 2016. №12.: К.: Університет «Україна». С. 82 – 85.
 8. Ковтун О. Суспільні рухи спортивного спрямування: специфіка і класифікація. Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. 2016.  Випуск 10. С. 92 – 98.
 1. Ковтун О. С., Щиборовська В. С. Емпатія як ключовий параметр інклюзивного освітнього середовища. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». №16, 2018. С. 80-82
 2. Ковтун О., Чайковський М. Центро-периферійні процеси в Україні. Альманах «Грані», 2019, №3. С. 35-42
 3. Ковтун О., Чайковський М. Суперечності розвитку регіонів: децентралізація та периферизація. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління: електронне наукове видання: збірник. №2 (4). 2019. Київ: Видавництво Ліра-К. С. 159-169.

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук