ЛЕВИЦЬКА Людмила Вікторівна

img_8829

Кафедра:  кафедра психології та соціальної роботи

Посада: доцент кафедри психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

Почесні звання і відзнаки: Диплом Хмельницької обласної ради за участь у ХІV обласному конкурсі науково-дослідних робіт (від 18.05.2019 р.).

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=HmJRJegAAAAJ

Електронна пошта: [email protected]

 Освіта

1993 р. Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського, дефектологічний факультет спеціальність «Олігофренопедагогіка з додатковою спеціальністю праця», кваліфікація «Вчитель професійно-трудового навчання, методист з виховної роботи в допоміжній школі», спеціаліст.

2003 р. Технологічний університет Поділля (м. Хмельницький)спеціальність  «Психологія», кваліфікація «Психолог».

2009 р. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України, аспірантура – спеціальність 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія».

2011 р. Захист дисертації на здобуття ступеня кандидата психологічних наук спеціальність 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

 

Навчальні курси:

Основи психосоматики та психогігієни

Практикум із загальної психології

Тренінг ділового та неформального спілкування

Теорія та практика психологічного тренінгу

Вступ до спеціальності

Організація та методика проведення соціально-психологічного тренінгу

Психотерапія

Основи психотерапії

 

Наукові інтереси: психосоматика, тренінги, психотерапія

 

Публікації

Монографії

 1. Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній сфері : колективна монографія / Н. В. Волинець, С. М. Кондратюк, Л. В. Левицька, А. П. Фрадинська, І. В. Войціх, О. А. Новікова [та ін.] ; за ред. Н. В. Волинець. – Київ : Університет „Україна”, 2017. – 575 с.

 Посібники

 1. Левицька Л.В. Тренінг особистісного зростання. Навчально-методичний посібник. – Хмельницький : ХІСТ Університет «Україна», 2015. – 55 с.
 2. Левицька Л.В. Діагностика в психосоматиці. Навчально-методичний посібник. – Хмельницький : ХІСТ Університет «Україна», 2015. – 50 с.
 3. Левицька Л.В. Тренінг особистісного зростання : практикум / укладач Л.В. Левицька. Хмельницький: ХІСТ Університету «Україна», 2019. 54 с.

 Статті у фахових та наукометричних виданнях

 1. Левицька Л.В. Психологічні особливості студентів з сенсибілізованою спрямованістю особистісного реагування на хворобу. Науковий вісник Чернівецького університету [Вип. 723]. [ Педагогіка та психологія] : збірник наукових праць / наук. ред. Руснак І. С. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С.113-118
 2. Левицька Л.В. Теоретичні підходи до вивчення психологічних особливостей сепарації від батьків Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», вип. 1, 2015 р.
 3. Левицька Л.В. загальний теоретичний аналіз засобів корекції негативних емоційних станів. Український науковий журнал «Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації», вип. 1, 2015 р.
 4. Левицька Л.В. Психологічні особливості студентів з інтерпсихічною спрямованістю особистісного реагування на хворобу. Вісник Національного університету Оборони України [Вип. ]. [Педагогіка та психологія] : збірник наукових праць / наук. ред. 2015. – С.133-137
 5. Левицька Л.В. Рекомендації щодо психолого – педагогічного забезпечення супроводу навчання студентів з особливими потребами в інтегрованому освітньому середовищі Науковий вісник Ужгородського національного університету // Збірник наукових праць № Серія: Педагогіка та соціальна робота / гол. ред. 2015. – С.96-99
 6. Левицька Л. В. Окремі аспекти психологічної готовності до професійної діяльності фахівців соціономічних професій / Л. В. Левицька, Т. Є. Поворознюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2015. – №11. – С. 119–123 (фахове видання).
 7. Левицька Л. В. Роль фольклору у психологічному розвитку дітей дошкільного віку.// Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2016. – №12. – С 163-165.
 8. Левицька Л. В. Психологічні особливості насильницької поведінки в міжособистісних стосунках // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2016. – №12. –  С 166-168 (фахове видання)
 9. Левицька Л. В. Теоретичне дослідження категорій компетентності та компетенції в сучасній науці / С. Р. Годлевська, Л. В. Левицька // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2017. – №14. – С. 199-203
 10. Левицька Л. В. Теоретичний аналіз сучасних підходів у дослідженні механізмів психологічного захисту / О. І. Мрочко, Л. В. Левицька // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2017. – №14. – С. 323-236.
 11. Левицька Л. В. Індивідуально-психологічні особливості учнів з девіантною поведінкою Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій. 2018. № 16. С. 146-150.
 12. Левицька Л. В. Розвиток інклюзивної компетентності у закладі вищої освіти. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій. 2019. № 17. С. 74-77.

 

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук