ЛУЧКО Юлія Іванівна

luchko

Кафедра: кафедра  правових та інформаційних технологій

Посада: завідувач кафедри  правових та інформаційних технологій

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=FHH8xuYAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: [email protected]

Освіта

2004 р. – закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені І. Огієнка за спеціальністю „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та інформатика” та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя математики та інформатики;

2011 р. – закінчила Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна” за спеціальністю „Соціальна робота” (перепідготовка спеціаліста) та здобула кваліфікацію фахівець із соціальної роботи;

2016 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка, на тему „Соціальна адаптація студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору”.

 

Підвищення кваліфікації

2021 р. – Сертифікат №5GW-0091 “Цифрові інструменти google для закладів вищої, фахової передвищої освіти” 30 академічних годин (1 КРЕДИТ ECTS) 19.10.2021 р.

Навчальні курси:

Ведення професійних документів

Інформаційні технології в галузі

Документально-інформаційні комунікації

 

Наукові інтереси: інформаційні технології, адаптація, інклюзія

 

Публікації

Посібники

 1. Волчелюк (Лучко) Ю. І. Практика соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями : метод. матеріали для студентів, кураторів, фахівців студентських сервісних служб, батьків. Хмельницький : ЦНІІ, 2015. 144 с.
 2. Волчелюк (Лучко) Ю. І. Пам’ятка першокурснику (з додатком для студентів з обмеженими фізичними можливостями). Хмельницький : ЦНІІ, 2015. 25 с.

 Монографії

 1. Теоретико-методологічні засади впровадження інклюзії в закладах освіти / М. Є. Чайковський, Ю. І.Лучко, О. В. Польовик, Л. С. Кравчук, О. О. Добровіцька, М. В. Деркач. Київ : Університет „Україна”, 2019.  460 с.
 2. Лучко Ю. І. Соціальна адаптація студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору. Київ : Університет „Україна”, 2019. 244 с.

 Статті у фахових та наукометричних виданнях

 1. Волчелюк (Лучко) Ю. І. Інклюзивна освіта як чинник соціальної адаптації студентів з особливими потребами // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”. Хмельницький : ХІСТ, 2010. № 2. С. 18–20.
 2. Волчелюк (Лучко) Ю. І. Основні напрямки соціально-педагогічної діяльності в інклюзивному освітньому просторі (зарубіжний досвід) // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”. Хмельницький : ХІСТ, 2011. № 3. С. 6–9.
 3. Волчелюк (Лучко) Ю. І. Особливості та соціально-педагогічні умови соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. Вип. 17, кн. 1. С. 163–173.
 4. Волчелюк (Лучко) Ю. І. Соціально-педагогічні умови соціальної адаптації студентів з інвалідністю в умовах інклюзивного освітнього простору // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. Серія: педагогіка та психологія. Чернівці, 2013. № 674. С. 92–99.
 5. Волчелюк (Лучко) Ю. І. Соціально-психологічні особливості соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями в інклюзивному освітньому просторі // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгородський національний університет, 2013. № 29. С. 36–40.
 6. Волчелюк (Лучко) Ю. І. Критерії, показники і рівні соціальної адаптації студентів-першокурсників з обмеженими фізичними можливостями // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. Серія: педагогіка та психологія. Чернівці, 2014. № 704. С. 30–39.
 7. Волчелюк (Лучко) Ю. І. Ефективність соціально-педагогічних умов соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями в умовах інклюзивного освітнього простору // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка „Педагогічні науки”. № 133. С. 163–173.
 8. Волчелюк (Лучко) Ю. І. Социально-педагогические условия и особенности социальной адаптации студентов с ограниченными физическими возможностями в условиях инклюзивного образовательного пространства // Научно-практический журнал Витебского государственного университета имени П.М.Машерова. Витебск : ВГУ, 2014. Вып. 4 (82). С. 68–72.
 9. Волчелюк (Лучко) Ю. І. Взаємини студентів з інвалідністю та їх здорового оточення як індикатор соціальної адаптації // Проблеми освіти: наук. збірник / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2015. Вип. 80, ч. 2. С. 52–57.
 10. Лучко Ю.І. Особливості взаємостосунків студентів з особливими освітніми потребами та їх оточенням в умовах інклюзивного освітнього простору. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”. Хмельницький: ХІСТ, 2019 р. № 18. С. 30–39.

 

 

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук