МОЗОЛЕВ Олександр Михайлович

dsc05688-kopiya

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Почесті звання і відзнаки: Диплом Хмельницької обласної ради «Кращому науково-педагогічному працівнику серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації» (23.12.2019 р.)

Профіль у Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?user=qRVL2nMAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Електронна пошта: [email protected]

Освіта

1994 р. – Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, Спеціальність «Фізична культура» кваліфікація: вчитель фізичної культури. КЕ № 002545

1996 р. – Кандидат педагогічних наук, 20.01.06 – бойова та оперативна підготовка. Тема: «Дидактичні основи формування методичних умінь з фізичної підготовки у курсантів вищих військових закладів» Диплом КН
№ 011949, 05.11.1996 р.

1998 р. – Доцент кафедри фізичної підготовки і спорту; Атестат АЕ № 000213 26.02.1198 р.

2017 р. – Доктор педагогічних наук, 13.00.06 – теорія і методика управління  освітою. Тема «Управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі»; Диплом ДД № 007235, 12.12.2017 р.

2019 р. – Професор кафедри теорії і методики фізичної культури та валеології. Атестат АП № 001269, 15.10.2019 р.

 

Підвищення кваліфікації

2020 р. – Сертифікат про підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчанні "Створення електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle" (6 кредитів / 180 год.) № від 08.12.2020 р.

Навчальні курси:

Педагогічна майстерність тренера.

Теорія і методика фізичного виховання.

Теорія і методика фізичного виховання в інклюзивних групах.

Адаптаційне фізичне виховання.

 

Наукові інтереси: розвиток освіти в сфері фізичної культури і спорту

 

Публікації

Монографії

 1. МозолевО.М. Управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту в Польщі: упровадження передового досвіду в Україні : моногр. Хмельницький: Видавець ФОП Цюпак А.А., 504 с.

Посібники

 1. Мозолев О. М. Моделювання професійної діяльності фахівця зі спеціальності «Педагогіка вищої школи»: Навчальний посібник. – Хмельницький: Вид-во: ХГПА, 2016. 286 с.
 2. Мозолев О.М. Стандарти навчання та визначення оцінки фізичної підготовленості студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії : Навч.-метод. посіб. Хмельницький: Вид-во ХГПА, 2017. 92 с.
 3. Мозолев О.М. Організація молодіжного спортивно-оздоровчого туризму: Навчальний посібник. – Хмельницький: Вид-во: ХГПА, 2020. 155 с.

 Статті у міжнародних науково-метричних базах Scopus, Web of Science

 1. Mozolev, O., Halus, O., Bloshchynskyi, I., & Kovalchuk, R. (2019). Human resources management of educational development in sphere of physical culture and sports in Ukraine: comparative analysis (1992-2016). Journal of Physical Education and Sport, Vol 19 (Supplement issue 1), Art 28, pp. 185-192, doi:10.7752/jpes.2019. s1028. Журнал індексується в міжнародній базі Scopus
 2. Mozolev, O., Bloshchynskyi, I., Alieksieiev, O., Romanyshyna, L., Zdanevych, L., Melnychuk I., Prontenko K., & Prontenko V. (2019). Influence of modern fitness technologies on the state of health and development of motor abilities of 17-19-year-old female students. Journal of Physical Education and Sport, Vol 19 (Supplement issue 3), Art # 132 pp. 917 - 924 doi: 10.7752 / jpes.2019. s 3132. Журнал індексується в міжнародній базі Scopus
 3. Mozolev, О., Khmara, М., Shorobura, І., Bloshchynskyi, І., Prontenko, К., Polishchuk, О., Zdanevych, L, Kruty, К. (2019). Comparative Analysis of the Effectiveness of Polish and Ukrainian Basic Training Programs in Physical Education for 9-10-year-old Pupils. Universal Journal of Educational Research 7(11): 2345-2351, 2019 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujer.2019.071112 Журнал індексується в міжнародній базі Scopus
 4. Bloshchynsky, I., Kovalchuk, R., Balendr, A., Aloshyna, A., Bahas, O., Mozolev, O., Prontenko, K., Tomkiv, I., Bychuk, O., & Prontenko, V. (2019). Conceptual Basis of Organization of Volleyball Team Training. International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(2), 1-12. http://www.ijaep.com/index.php/IJAE/article/view/430 Журнал індексується в міжнародній базі Web of Science.
 5. Mozolev, О., Khmara, М., Shorobura, І., Bloshchynskyi, І., Prontenko, К., Polishchuk, О., Zdanevych, L, Kruty, К. (2019). Comparative Analysis of the Effectiveness of Polish and Ukrainian Basic Training Programs in Physical Education for 9-10-year-old Pupils. Universal Journal of Educational Research 7(11): 2345–2351, 2019 http://www.hrpub.org DOI: 10.13189/ujer.2019.071112 Scopus
 6. Zhamardiy, V., Shkola, O., Okhrimenko, I., Strelchenko, O., Aloshyna, A., Opanasiuk, F., Griban, G., Yahodzinskyi, V., Mozolev, O., Prontenko, K., (2020). Checking of the methodical system efficiency of fitness technologies application in students’ physical education. Wiadomości Lekarskie, 73 (2), 332–341. doi: 10.36740/WLek202002125. Scopus
 7. Mozolev, O., Kravchuk, L., Ostrovska, N., Nahorna, О., Polishchuk, О., & Khmara, М. (2020). Checking the effectiveness of the method of conducting physical education classes with 17-19 -year-old female students of special medical group. Journal of Physical Education and Sport, Vol 20 Issue 2, Art # 124 pp. 870 – 876 DOI:10.7752/jpes.2020.02124 Scopus
 8. Mozolev, О., Khmara, М., Yashchuk, І., Kravchuk, L., Matviichuk, V., Kalenskyi, A., Miroshnichenko, V, Halus, O. (2020). The Influence of Value-oriented Teaching upon Vital Competences Formation of 7-9 Years Old Pupils during Physical Education Lessons. Universal Journal of Educational Research 8(6): 2352-2358, 2020 DOI: 10.13189/ujer.2020.080619 Scopus
 9. Mozolev, O., Shorobura, I., Zdanevych, L., Hutsal, L., Marusynets, M., & Kravchuk, L. (2020). Influence of Physical Fitness of Students on the Quality of Leisure Organization in a Sports and Health Tourism. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(2), 117-131. https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/269 Web of Science
 10. Mozolev, O., Polishchuk O., Kravchuk, L, Tatarin, О., Zharovska, О., Kazymir, V. (2020). Results of monitoring the physical health of female students during the COVID-19 pandemic. Journal of Physical Education and Sport, Vol 20 Issue 6, Art # 445 pp. 3280 – 3287 DOI:10.7752/jpes.2020.s6445 Scopus
 11. Mozolev O., Hutsal, L., Shorobura, I., Dolynska, O., Stoliar, V. (2020). Basic Preparation of a Tourist for Sports and Fitness Hike. International Journal of Applied Exercise Physiology www.ijaep.com VOL. 9 (12) рр. 99-106. Doi: 10.26655/IJAEP.2020.12.1 Web of Science
 12. Griban, G., Skoruy, O., Pantielieiev, K., Brytan, Y., Tymchyk, M., Kharchenko, N., Skyrda, T., Halimov, A., Shorobura, I., Mozolev, O. (2020). Influence of Physical Education Classes on the Level of Health and Fitness Competencies of Students. International Journal of Applied Exercise Physiology www.ijaep.com VOL. 9 (12) рр. 107-118. Doi: 10.26655/IJAEP.2020.12.1 Web of Science
 13. Mozolev O, Bloshchynskyi I, Prontenko K, Zdanevych L, Kruty K, Popovych O, Pisotska L. (2021). Influence of fitness techniques integration on the development of physical qualities and morpho-functional state of adult females. Hum Mov. 2021;22(1):55–63; doi: https://doi.org/10.5114/hm.2021.98465. Scopus

 Статті у фахових виданнях 

 1. Мозолев О. М. Історичний розвиток наукової думки про значення фізичної культури в системі освіти Польщі / О. М. Мозолев, В. Ю. Мазур. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. – – Вип. 4. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadped_2015_4_12.pdf
 2. Мозолев О. Зміст нормативних основ Державного стандарту навчання в сфері фізичної культури і спорту в системі вищої освіти Польщі / О. Мозолев // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 749. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2015. – С. 124–135.
 3. Мозолев О. М. Нормативні основи державного стандарту навчання в сфері фізичної культури і спорту в системі середньої освіти Польщі // Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій : збірник матеріалів Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 02 жовтня 2015 року) Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – С. 177-181.
 4. Мозолев О. М. Зміст нормативних основ державного стандарту навчання в системі вищої освіти Польщі // Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8–9 жовтня 2015 року) ; за заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В. П. – Хмельницький : Хмельницький університет управління і права, 2015. – С. 155-157.
 5. Мозолев О. М. Розвиток фізичного виховання в системі вищої освіти Польщі на рубежі ХХ-ХХІ сторіччя / О. М. Мозолев, А. В. Кошура // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – К.: Університет «Україна», 2015, № 11. – С. 140–144.
 6. Мозолев О. Вихідні дефініції теоретичних основ управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі / О. Мозолев // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 759. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, – С. 112–122.
 7. Мозолев О. Нормативно-змістові основи Державного стандарту навчання в сфері фізичного виховання в системі загальної середньої освіти Польщі / Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – Вип. 19 – С. 125–
 8. Мозолев О. М. Методологічні основи дослідження системи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі
  /О. М. Мозолев // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 45 (98). – С. 195–202.
 9. Мозолев О. Основи державної політики розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі / О. Мозолев // Наукове періодичне видання “Українська полоністика” Вид-во Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Педагогічні науки. Вип. 12, 2015. – С. 46–53.
 10. Мозолев Олександр. Формування державної політики розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі / О. Мозолев // щомісячний науково-педагогічний журнал “Молодь і ринок” Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 12 (131) – 2015. – С. 67–72.
 11. Мозолев О. М. Державна політика розвитку фізичної культури і спорту в Польщі // Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України : тези VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 10 грудня 2015 року). – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2015. – С. 552–553.
 12. Мозолев О. Модернізація державної політики розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в системі вищої Польщі / О. Мозолев // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 767. Педагогіка та психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, – С. 113–121.
 13. Мозолев О. Зміст і принципи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі / О. Мозолев // щомісячний науково-педагогічний журнал “Молодь і ринок” Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 2 (133) – 2016. – С. 75 – 79.
 14. Мозолев О. М. Модернізація державної політики розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту в системі загальної середньої освіти Польщі / О. М. Мозолев // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – Вип. 46 (99). – С. 250 – 257.
 1. Мозолев О. М. Методи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі / О. М. Мозолев // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. – 2016. – № 1. – С. 160–165.
 2. Мозолев О. М. Місце, роль, функції, мета і завдання системи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі /О. М. Мозолев // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2016. – Вип. 47 (100). – С. 131 – 138
 3. Мозолев О. Механізми управління якістю процесів розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту Польщі / О. Мозолев // щомісячний науково-педагогічний журнал “Молодь і ринок” Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 5 (136) – 2016. – С. 102–107.
 4. Мозолев О. Методологічні підходи до вивчення системи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі / Олександр Мозолев // Педагогічний дискурс. 2016. – Вип. 20 – С. 133–137.
 5. Мозолев О. М. Організаційно-змістові основи діяльності державних органів влади з розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі / О. М. Мозолев // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – № 1 (55). – C. 396–404.
 6. Мозолев О. Процесуальний підхід до розробки моделі управління якістю освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі / О. Мозолев // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. Науково-методичний журнал. Київський університет імені Бориса Грінченка. Серія: Педагогічні науки. – К.: Вид-во «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2016 – Вип. 3–4 (48–49) – С. 65–70.
 7. Мозолев О. М. Процесуальна модель управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту Польщі / О. М. Мозолев // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. – Випуск 149. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С. 76–82.
 8. Мозолев О. М. Державний стандарт підготовки фахівців з фізичної культури і спорту Польщі / О. М. Мозолев // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки зб. наук. пр. – Вип. 2. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 132–139.
 9. Мозолев О. М. Факторний аналіз показників розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі / О. М. Мозолев // Науковий вісник університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Ред. кол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К.: Міленіум, 2016. – Вип. 253. – С. 181–188.
 10. Мозолев О. Використання управлінських технологій регіонального розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту з польського досвіду /О. Мозолев // щомісячний науково-педагогічний журнал “Молодь і ринок” Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка № 1 (144) – 2017. – С. 98–102.
 11. Мозолев О. М. Імплементація польського досвіду взаїмодії органів управління з громадськими організаціями з розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту / О. М. Мозолев // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [ред. кол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя: КПУ, 2017. – Вип. 52 (105). – С. 227–232
 12. Мозолев О. Актуальні проблеми взаємодії органів управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту з громадськими організаціями в Україні / О. Мозолев // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – № 1 (56), – С. 107–111.
 13. Мозолев О.М. Сучасні проблеми збереження здоров’я школярів: Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними категоріями дітей: виклики та можливості : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції (Хмельницький, 28 лютого 2018 р.) – Хмельницький : ПП «А.В. Царук», 2018. 251 с.
 14. Мозолев, О.М. (2018). Перспективні шляхи вдосконалення процесу управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту в Україні. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Випуск 3К (97)18, 351–354.
 15. Мозолев, О.М. (2018). Управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту в Україні: європейський вимір. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», Вип. 5. 124–130.
 16. Мозолев, О. (2018). Теоретичні засади імплементації європейського досвіду управління розвитком освіти у сфері фізичної культури і спорту. Молодь і ринок, 162, 23–27.
 17. Мозолев О. М. Аналіз факторів та динаміки розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі / О. М. Мозолев // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів. – 2016. – Вип. 139. – Т. 1 – С. 132–136.
 18. Mozolev O. Сonceptual apparatus of theoretical bases of management of education develoment in the sphere of physical culture and sports / O. Mozolev // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Współczesne tendencje w nauce i edukacji» (30.10.2016-31.10.2016) Краков/ Krakow (PL) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. – S. 16–23.
 19. Мозолев А. М. Модель процесса управления развития образования в сфере физической культуры и спорта Польши / А. М. Мозолев // Віснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверситэта імя Янкі Купалы. Серыя 3. Філалогія. Педагогіка. Псіхалогія. Том 7, № 1, 2017. – С. 102–112.
 20. Мозолев А. М. Теоретические основы имплементации польского опыта управления развитием образования в практику образовательной деятельности в Украине / А. М. Мозолев // Оралдың Ғылым Жаршысы : науч.-теорет. и практ. журн. Сер. : Педагогические науки. – Уральск : Уралнаучкнига, 2017. – № 1 (161) – С. 28–33.
 21. Mozolev O. Вasic definitions of a control system of development of education in the sphere of physical culture and sports / O. Mozolev // Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. Pedagogika, Psychologie a Sociologie. – Praha : Publishing house Education and Science, 2017. – № 1 (37) – Р. 51–57.
 22. Mozolev O. Comparative analysis of mechanisms of education development management in the sphere of physical culture and sports in Ukraine and Poland / O. Mozolev // News of Science and Education – Sheffield : Science and еducation LTD, 2017. – № 2 (50) – Р. 45–50.
 23. Мозолев О.М. Сучасні проблеми збереження здоров’я школярів: Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними категоріями дітей: виклики та можливості : матеріали міжвузівської (заочної) науково-практичної конференції – Хмельницький : ПП «А.В. Царук», 2018. 251 с.
 24. Мозолев О.М. Механізми правового регулювання розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту в Україні: Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері фізичної культури та спорту : матеріали ІІ всеукр. наук-практ. конф. (Хмельницький, 19 квітня 2018 р.) – Хмельницький
 25. Мозолев, О., & Хмара, М. (2019). Компаративний аналіз ефективності польської та української базових програм навчання з фізичної культури учнів основної школи. Педагогічний дискурс, 27, 7–17. doi: 10.31475/ped.dys.2019.27.01

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук