ПАСІЧНИК Ярослав Сергійович

Кафедра: кафедра правових та інформаційних технологій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=nKQLsdwAAAAJ&hl=en

Електронна пошта: [email protected]

Освіта

2003 р. – закінчив Хмельницький університет управління та права за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста

2015 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю: 12.00.11 – міжнародне право. Тема дисертації «Міжнародна судова процедура: теоретичні та практичні питання правового регулювання»

Навчальні курси:

 Адвокатура України

 Господарський процес

 Конституційне (державне) право зарубіжних країн

 Міжнародне право та право Європейського Союзу

 Міжнародне приватне право

 Нотаріат України

 

Наукові інтереси: міжнародне право, національне право, адвокатура

 

Публікації

Автореферат дисертації

Пасічник Я.С. Міжнародна судова процедура: теоретичні та практичні питання правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11; Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2015. 20 с.

Статті у фахових виданнях

Пасічник Я.С. Розширення засобів міжнародної ад’юдикації як характеристика сучасного міжнародного права. Український часопис міжнародного права. 2014. № 4. С. 19 – 26.

Пасічник Я.С. Окремі питання діяльності Міжнародного кримінального суду. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право. 2014. № 7. С. 344 – 351.

Пасічник Я.С. Нормативне закріплення права на освіту в джерелах міжнародного права. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. 2017. № 5. С. 36 – 41.

 

 

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук