ПОЛЬОВИК Ольга Віталіївна

dsc_5320

Кафедра: кафедра психології та соціальної роботи

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Почесні звання і відзнаки:

Грамота Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації (листопад, 2019 р.);

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=hCxEDVwAAAAJ

Електронна пошта: [email protected]

 Освіта

2001 р. – закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання, педагогіка і методика середньої освіти, біологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя біології.

2006 р. – закінчила Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут і  отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівника навчального закладу. 

2007  р. – закінчила Хмельницький інститут соціальних технологій «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію молодшого спеціаліста – юриста.

2010 р. – закінчила Хмельницький інститут соціальних технологій «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна робота» та здобула кваліфікацію магістра з соціальної роботи, викладача вищого навчального закладу.

2011 р. – закінчила Хмельницький інститут соціальних технологій «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія».

2013 р.  – захистила дисертацію у Інституті проблем виховання НАПН України на тему „Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ” та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю «Соціальна педагогіка».

Підвищення кваліфікації

2020 р. – Довідка про стажування на базі кафедри соціальної педагогіка ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (180 год./6 кредитів) №1/559 від 30.06.2020

2021 р. – Certificate National Institute for Higher Education (№ 01994) «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h. 

 

Навчальні курси:

Соціальна та політична психологія

Соціальна робота з людьми похилого віку

Дидактика вищої школи

Педагогіка

 

Наукові інтереси: педагогіка, соціальна педагогіка, соціальна робота, соціальна адаптація, інклюзія

 

Публікації

Монографії

 1. Польовик О. В., Лучко Ю. І. Соціальна адаптація студентів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору. Теоретико-методологічні засади впровадження інклюзії в закладах освіти : монографія / за ред. М. Є. Чайковського. Київ : Університет „Україна”, 2019. С. 86–163.
   
  Навчальні посібники 
  1. Польовик О. В. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Дидактика вищої школи» (для студентів спеціальності: 231 «Соціальна робота», 053 «Психологія», 017 «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Хмельницький, 2019. 114 с.
   
  Методичні рекомендації 
  1. Польовик О. В. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Дидактика вищої школи» (для студентів спеціальності: 231 «Соціальна робота», 053 «Психологія», 017 «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Хмельницький, 2019. 19 с.
  2. Польовик О. В. Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Дидактика вищої школи» (для студентів спеціальності: 231 «Соціальна робота», 053 «Психологія», 017 «Фізична культура і спорт» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Хмельницький, 2019. 22 с.

Статті у фахових та наукометричних виданнях України

 1. Польовик О. В., Чайковський М. Є. Готовність освітнього простору ВНЗ до соціальної адаптації студентів з особливими потребами. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами. 2010. №7. С. 55–62.
 2. Польовик О. В. Проблеми життєдіяльності дітей з особливими потребами в сучасному суспільстві. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”. № 2. С.99–101.
 3. Польовик О. В. Модель соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”. 2011. № 3. С. 157–161.
 4. Польовик О. В. Результати експериментальної перевірки організаційно-педагогічних умов соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”. № 4. С. 136–139.
 5. Польовик О. В. Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу у ВНЗ. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна”. № 5. С. 169–173.
 6. Польовик О. В. Практичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо покращення соціальної адаптації студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету „Україна” № 6. С.122–126.
 7. Польовик О. В. Досвід соціально-педагогічної роботи з дітьми з особливими потребами в інтегрованих та інклюзивних загальноосвітніх школах м. Хмельницького. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ, 2015. №11. С. 59–63.
 8. Польовик О. В. Соціальна адаптація студентів з особливими потребами до навчально-виховного процесу. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». № 18. Київ : Університет «Україна» 2019. С. 56–60.

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук