АДИРХАЄВ Сослан Георгійович

dsc_0045

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Почесні звання: Заслужений тренер України

Профіль у Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?user=vSMkE78AAAAJ&hl=ru&oi=sra

Електронна пошта: [email protected]

 

Освіта

1980 р. – закінчив Київський державний інститут фізичної культури за спеціальністю «Фізична культура і спорт» та отримав присвоєну кваліфікацію «викладач фізичного виховання – тренер».

Відомості про захист дисертацій

1993 р. – захистив дисертацію за спеціальністю «Фізичне виховання і спорт».

1993 р. – присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

1997 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри олімпійського та професійного спорту.

2015 р. – захистив дисертацію за спеціальністю 13.00.02 – Теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) та здобув науковий ступінь доктора педагогічних наук.
2020 р. – присвоєно вчене звання професор.

 

Підвищення кваліфікації

2020 р. – Довідка про підвищення кваліфікації на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (6 кредитів / 180 год.) № 68-42/20 від 21.12.2020 р.

 

Навчальні курси:

Теорія та методика фізичного виховання

Адаптивний спорт

Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності

 

Наукові інтереси: фізична реабілітація, фізичне виховання та спорт

 

Публікації

  1. Формування рухової активності студентів з обмеженими можливостями здоров’я в закладах освіти: [стаття] / С. Г. Адирхаєв // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: науково-педагогічні проблеми фізичної культури. – К., 2016. – Вип.01 (68). – С. 4-8.
  2. Загальна характеристика організаційно-методичних підходів до фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах інклюзивної освіти: [стаття] / С. Г. Адирхаєв // Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Додаток 1 до вип. 36. – Т. YIII (68). – К.: Гнозис, 2016. – С. 8-19.
  3. Инновационная модель физкультурно-спортивного сопровождения обучения в ВУЗе студентов с ограниченными возможностями здоровья : [статья] /С. Г. Адырхаев //Науковий журнал «Science Rise»: Педагогічна освіта. – № 2/5 (19). – 2016. – С. 4-9.
  4. Сучасна технологія фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я в умовах інклюзивної освіти : [стаття] / С. Г.Адирхаєв // Педагогіка. Психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту. – Харків, 2016. – № 2. – С. 4-12.
  5. Фізичне виховання як основний фактор у процесі професійної підготовки та реабілітації студентів з обмеженими можливостями здоров’я у ВНЗ: [стаття] / С. Г. Адирхаєв // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – Вип.15. – С. 32-37.
  6. Підвищення рухової активності молоді з вадами слуху під впливом дозованих фізичних навантажень : [стаття] / С. Г. Адирхаєв // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – Вип.129. – Т. 3. – С. 3-9.
  7. Optimization of the Motor Activity of Students Suffering from Diabetes Mellitus during Physical Education Classes: [article] / S.G. Adyrkhaev // European Scientific Journal. – February, 2014. – Vol.10. – № 6. – Р. 72-81.
  8. Динаміка показників психофізичного стану студентів з вадами зору на заняттях фізичного виховання: [стаття] / С. Г. Адирхаєв, М. О. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка (Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – Вип.118. – Т. 3. – С. 193-198.
  9. Організаційно-педагогічні основи фізичного виховання і спорту студентів з особливими потребами у вищому навчальному закладі : [Монографія] / С. Г. Адирхаєв. – К.: Університет «Україна», 2013. – 381 с.
  10. Здоровий спосіб життя як чинник, що забезпечує розвиток рухової активності студентської молоді: [Навч. посібник] / С. Г. Адирхаєв. – К.: КиМУ, 2012. – 156 с.

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук