ЧАЙКОВСЬКИЙ Михайло Євгенович

dsc_9203

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук

Вчене звання: професор

Почесні звання та нагороди

Заслужений працівник освіти України (2021 р.)

Заслужений тренер України

Заслужений працівник Університету «Україна» (2013 р.)

Грамоти Верховної Ради України (2018 р., 2019 р.)

Відзнака Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (2003 р.)

Грамота «Петро Могила» (2008 р.)

Лауреат Хмельницької міської премії імені Богдана Хмельницького (2012 р.)

Лауреат імені Я. Гальчевського у номінації «За освітню діяльність» (2004 р.),  Лауреат Хмельницької обласної премії імені Миколи Дарманського в номінації «Кращий науковець» (2016 р.)

Лауреат Міжнародної літературної премії «Сад божественних пісень» імені Г.С. Сковороди (2018 р.).

 

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=zr7peMYAAAAJ&hl=ru

Research Gate ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-8793-9744

Електронна пошта: [email protected]

 

Освіта

2001 р. – закінчив з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського (спеціальність «Історія») (ВН №16639253 від 25 червня 2001 р.)

2004 р. – закінчив Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут і отримав повну вищу освіту за спеціальністю "Управління навчальним закладом" та здобув кваліфікацію керівника навчального закладу (ХМ №25278196 від 26 червня 2004 р.)

2006 р. – захистив дисертацію на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка» на тему «Соціально-педагогічні умови реабілітації студентів з особливими потребами» (диплом ДК № 039357, протокол № 13-06/2 від 15 лютого 2002 р.).

2009 р. – присвоєно вчене звання доцента (12 ДЦ №022635 від 19 лютого 2009 р.)

2015 р. – присвоєно вчене звання професора (12 ПР №011048 від 15 грудня 2015 р.)

2017 р. – закінчив Вищий навчальний заклад "Відкрити міжнародний університет розвитку людини "Україна" та здобув кваліфікацію освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю "Фізична реабілітація", професійна кваліфікація "Спеціаліст з фізичної реабілітації" (С17 №014947 10 квітень 2017 р.)

2016 р. – захистив докторську дисертацію за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка» на тему «Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з молоддю з особливими потребами в умовах інклюзивного освітнього простору» (диплом ДД № 005675 від 1 липня 2016 р.)

 

Підвищення кваліфікації

2018-2019 рр. – Certificate mastered an educational internship program “Inclusive educational: preparing a trainer for trainer ” (108 class hours) Education establishment “Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank” Center for Continuing Education “Alternative”. Minsk. December 24, 2018 and Januaru 14, 2019.

2020 р. – Довідка про підвищення кваліфікації на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (6 кредитів / 180 год.) № 69-43/20 від 21.12.2020 р.

2020 р. – Сертифікат про підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчанні "Створення електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle" (6 кредитів / 180 год.) № 98 від 08.12.2020 р.

2021 р. – Certificate National Institute for Higher Education (№ 01994) «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h. 

Навчальні курси

Основи інклюзії

Історія фізичної культури

 

Наукові інтереси: навчання і виховання молоді з особливими освітніми потребами, робота в інклюзивному просторі, інклюзія, реабілітологія.

 

Публікації

Бібліографічний покажчик М. Чайковського

 

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук