МАЛОГОЛОВКА Олександр Андрійович

dsc_5278

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=62iOE-QAAAAJ

Електронна пошта: [email protected]

 

Освіта

1983 р. – закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.

1984 р. – закінчив інтернатуру за фахом «Анестезіологія-реаніматологія на базі Хмельницької обласної лікарні.

2009 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Топографоанатомічна характеристика дихальних шляхів людини 22-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку», 14.03.00.


Підвищення кваліфікації

2019 р. – Цикл спеціалізації «Наркологія» , Вінницький національний медичний університет  ім. М.І. Пирогова

2019 р. – Цикл спеціалізації «Анестезіологія» , Вінницький національний медичний університет  ім. М.І. Пирогова

2020 р. – Свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі здоров’я людини та фізичної терапії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  (6 кредитів / 180 год.) № 083/20 від 16.03.2020 р.
2020 р. – Сертифікат про стажування на кафедрі здоров’я людини та фізичної реабілітації ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права» (12 кредитів / 360 годин) №05 від 17.06.2020 р. (м. Люблін, Республіка Польща).

2020 р. – Довідка про підвищення кваліфікації на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (6 кредитів / 180 год.) № 67-41/20 від 21.12.2020 р.

2020 р. – Сертифікат про стажування на базі академії рекреаційних технології і права (10 кредитів/360 год.) № 05 від 17.06.2020 р.

2020 р. – Сертифікат про підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчанні "Створення електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle" (6 кредитів / 180 год.) № 108 від 08.12.2020 р.

 

 
Навчальні курси:

Фізична терапія, ерготерапія при захворюваннях нервової системи
Вікова анатомія і фізіологія
Спортивна медицина

Наукові інтереси: анестезіологія, фізична терапія, ерготерапія, невідкладні стани, вітрильний спорт.

 

Публікації

 1. Особливості седативної терапії алкогольного абстинентного синдрому, ускладненого соматичною патологіею. Збірник наукових праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. 2004.- Випуск 13.- книга 1.- С 67-77. Середа І.В., Одолінський С.С., Малоголовка О.А.
 2. Методи і засоби забезпечення прохідності дихальних щляхів у дітей та новонароджених; Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2005. – №3. – С.66-71; О.А. Малоголовка, В.В. Власов.
 3. До будови ротової порожнини плода людини; Вісник проблем біології і медицини. – 2006. – Вип.2. – 244-247; О.А. Малоголовка, В.В.Власов, В.І. Півторак.
 4. До особливостей топографічної анатомії шиї плода людини; Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.- 2006.- №1д.- С.193-194; О.А. Малоголовка, В.В.Власов, С.А.Сухарєв, І.В.Середа.
 5. Морфометричні особливості будови гортані плодів. О.А. Малоголовка, В.І. Півторак, В.В.Власов. Вісник морфології, 12(2), 2006С.289-292.
 6. Особливості анатомії трахеї і головних бронхів плодів людини; Вісник наукових досліджень. – 2006. – №3(44). – С. 90-91. В.В.Власов, О.А.Малоголовка, В.І.Півторак.
 7. Деякі особливості будови дихальних шляхів в ділянці носа плода людини Таврический медико-биологический вестник, Т.9, № 3, Ч.ІІІ, V.9, 101-105 Малоголовка О.А., Власов В.В.
 8. Алкогольний абстинентний синдром, спровокований хірургічною агресією.; Біль, знеболювання і інтенсивна терапія.- 2006.- №1д.- С.107-109 М.Д.Бесараба, І.В. Середа, О.А. Малоголовка, С.С. Одолінський.
 9. Корекція психічних розладів при термінальній нирковій недостатності “Хист” Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених.- 2006, вип.8, С. 65 О.В.Грищук, В.І. Онуфран, С.С. Одолінський, О.А. Малоголовка
 10. Реабілітація хворих з хронічною нирковою недостатністю “Хист” Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених.- 2006, вип.8, С. 157 Ж.А.Осадчук, С.С. Одолінський, О.А.Малоголовка.
 11. Будова носової порожнини плодів людини; Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2006. – №2. – С.77-78.; В.В. Власов, О.А. Малоголовка
 12. Особливості будови порожнини гортані людини 22-40 тижнів внутрішньоутробного розвитку / Вісник Вінницького Національного медичного університету. – 2007. – №11(2/1). – С.536-538. Малоголовка О.А.
 13. Дослідження можливостей інклюзивного туризму на Поділлі / Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна».- 2017.- № 13. С. 45-48. Малоголовка О.А.

 Тези доповідей

 1. Одолінський С.С., Малоголовка О.А., Середа І.В. Алгоритм вибору тактики лікування та національні особливості духовноорієнтованої психотерапії залежностей // Х конгрес світової федерації Українських лікарських товариств 26-28 серпня 2004 року м.Чернівці. Тези доповідей С.534.
 2. Онуфран В.І., Одолінський С.С., Малоголовка О.А., Матвійчук К.Л. До розрахунку діалізної дози // Х конгрес світової федерації Українських лікарських товариств. 26-28 серпня 2004 року м. Чернівці. Тези доповідей С.53.
 3. Топоґрафоанатомічне обґрунтування трахеостомії у недоношених новонароджених з низькою масою тіла. Х конгресі світової федерації Українських лікарських товариств 26-28 серпня 2004 р., м.Чернівці. Тези доповідей. Чернівці-Київ-Чікаґо, 2004, С.181-182.; 2; Власов В.В., Суходоля А.І., Малоголовка О. А.
 4. Анатомічні та соматовісцеральні особливості дихальних шляхів плодового періоду людини / Гістологія на сучасному етапі розвитку науки // Матеріали науково-практичної конференції. – Тернопіль, 12-13 жовтня 2004 р., Тернопіль: Укрмедкнига . – 2004. – С. – 14-15 В.В. Власов, О.А.Малоголовка, Г.М.Ільчук, В.В.Войцишен.
 5. Комбінована ендотрахеальна трубка // Матеріали до наукової конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – с. 243-244 О.А.Малоголовка.
  19. Топоґрафоанатомічне обґрунтування забезпечення і підтримання прохідності дихальних шляхів у недоношених новонароджених; Всеукраїнська наукова конференція „Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії”,11-13 жовтня 2004 року м.Чернівці Клінічна анатомія та оперативна хірургія. – 2004. – Т.3. – №3. – С.42. О.А.Малоголовка, В.В.Власов.
 6. Некоторые вопросы строения дыхательных путей плода человека Морфология. Архив анатомии, гистологии и эмбриологии (Материалы докладов VІІІ конгресса международной ассоциации морфологов, г. Орел, 15 сентября 2006 г.). – 2006. – Т 129. – №4. – С.33; В.В.Власов, О.А.Малоголовка.
 7. Спосіб іммобілізації перитонеального катетеру при його реімплантації О.О.Підмурняк, О.А.Малоголовка, О.Ф. Петерчук, С.С. Одолінський Науково-практ. конференція „Впровадження досягнень морфологічної науки в навчальний процес та його значення для Європейської інтеграції медичної освіти”.2006 р. у м. Тернопіль
 8. Застосування квантової гемотерапії при термінальній нирковій недостатності Одолінський С.С., Онуфран В.І., Малоголовка О.А. Науково-практ. конференція „Впровадження досягнень морфологічної науки в навчальний процес та його значення для Європейської інтеграції медичної освіти”.2006 р. у м. Тернопіль.
 9. К особенностям строения глотки человека в плодовом периоде онтогенеза / Морфология. Архив анатомии, гистологии и эмбриологии (Материалы конференции “Современные аспекты гистогенеза и вопросы преподавания гистологии в вузе”, посвященной 100-летию со дня рождения Л.И.Фалина). – Т.131. – №3. – С.80. Малоголовка А.А., Власов В.В.
 10. Анатомія стравоходу плода / Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології: Матеріали наукового симпозіуму (Чернівці, 11 травня 2007 р.) / За редакцією В.П.Пішака, Ю.Т.Ахтемійчука. – Чернівці: БУКРЕК, 2007. – С. 16-17. В.В.Власов, О.А.Малоголовка
 11. До будови середнього носового ходу людини у плодовому періоді онтогенезу // Матер. науково-практ. конф. „Впровадження досягнень морфологічної науки в навчальний процес та його значення для Європейської інтеграції медичної освіти”. – Тернопіль, 2006. – С. 134 Малоголовка О.А., Власов В.В.
 12. Корекція психічних розладів при термінальній нирковій недостатності; “Хист” Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених.- 2006, вип.8, С. 65 О.В.Грищук, В.І.Онуфран, С.С.Одолінський, О.А.Малоголовка.
 13. Реабілітація хворих з хронічною нирковою недостатністю; “Хист” Всеукраїнський медичний журнал молодих вчених.- 2006, вип.8, С. 157 Ж.А.Осадчук, С.С.Одолінський, О.А.Малоголовка.
 14. Застосування квантової гемотерапії при термінальній нирковій недостатності // Матеріали XIII Конгресу СФУЛТ, 25-28 вересня 2008 р., м. Ів.-Франківськ. – С.331. Малоголовка О.А., Одолінський С.С., Середа І.В.
 15. До лікування ниркової недостатності при гострому панкреатиті // Матеріали XIII Конгресу СФУЛТ, 25-28 вересня 2008 р., м. Ів.-Франківськ. – С.331. Суходоля А.І., Одолінський С.С., Латинський Е.В., Малоголовка О.А., Середа І.В. – С.335.
 16. «Перспективи впровадження програми інклюзивного екологічно-вітрильного туризму на Поділлі». Доповідь на Х Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації» 21квітня 2017 року.
 17. Босенко О.Л., Цимбалюк М.П., Малоголовка О.А. Проблеми, можливості і перспективи рекреаційної діяльності дністровського регіону Поділля за результатами експедиції «ДНІСТЕР» // “Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку” Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 15-16 травня 2018 р., м. Луцьк.
 18. Історія анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії у Хмельницькій області / «Десятий Британсько-Український симпозіум з анестезіології та інтенсивної терапії, присвячений 100-річчю заснування НМАПО імені П.Л. Шупика» 18-21 квітня 2018 року, м. Київ // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря, 18-21 квітня 2018 р. – С. 52-53, Лобода І.В., Малоголовка О.А.

Винаходи

 1. Ендотрахеальна трубка; Деклараційний патент на корисну модель №2004010333, 15.09.2004, Бюл. №9, 2004 р. Малоголовка О. А., Суходоля А.І., Власов В.В.
 2. Спосіб інтубації трахеї та пристрій для його здійснення; Деклараційний патент на корисну модель №2003121368, 15.11.2004, Бюл. №11, 2004 р. Малоголовка О. А., Ахтемійчук Ю.Т., Власов В.В.
 3. Пристрій для забезпечення прохідності шляхів; Деклараційний патент на корисну модель №200502507, 15.11.2005, Бюл. №11, 2005 р.
  Гончарук В.М., Малоголовка О. А., Матвійчук К.Л.
 4. Пристрій для забезпечення прохідності шляхів; Деклараційний патент на корисну модель №200502507, 15.11.2005, Бюл. №11, 2005 р.
  Гончарук В.М., Малоголовка О. А., Матвійчук К.Л.
 5. Спосіб антропометричних вимірювань; Деклараційний патент на корисну модель №200507204, 16.01.2006, Бюл. №1, 2006 р. О.А. Малоголовка, В.В.Власов, В.І.Півторак.
 6. Пристрій для антропометричних вимірювань; Деклараційний патент на корисну модель №200507202, 16.01.2006, Бюл. №1, 2006 р. О.А.Малоголовка, В.В. Власов.
 7. Пристрій, що підвищує бічний опір силі дрейфу вітрильного судна (Олександрівський шверт); Деклараційний патент на корисну модель №16423, 15.08.2006, Бюл. №8, 2006 р. Малоголовка О. А.
 8. Пристрій, що підвищує бічний опір силі дрейфу вітрильного судна (Проскурівський шверт); Деклараційний патент на корисну модель №16422, 15.08.2006, Бюл. №8, 2006 р. Малоголовка О. А.
 9. Контраст-речовина для променевої діагностики; Деклараційний патент на корисну модель №200506073, 15.03.2006, Бюл. №3, 2006 р. Малоголовка О. А, Кіницька А.Я., Дзіковський С.В., Олексюк Б.А.
 10. Спосіб з’єднання біологічних тканин; Патент на корисну модель №72985, 10.09.2012, Бюл. №17, 2012 р. Малоголовка О. А.
 11. Дезодоруючий поглинач вологи; Деклараційний патент на корисну модель №121363, 11.12.2017, Бюл. №23, Малоголовка О. А.

Авторське право

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 78375 Літературний письмовий твір наукового характеру «Аденомозан» (спиртовий екстракт для лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози)»; Грач О.І., Грач А.О., Малоголовка О.А., Креньов К.Ю., дата реєстрації 19.04.2018.

Раціоналізаторські пропозиції

 1. “Пристрій для визначення об’єму малих об’єктів”, №2, 10.01.07 Малоголовка О.А., Горобець А.О.
 2. “Cтусло анатомотопографічне”, №4, 10.01.07 Малоголовка О.А., Микитюк С.Р.
 3. “Шприц-термос”, №1, 10.01.07 Малоголовка, Микитюк С. Р., Коблік М. С.
 4. “Модифікований окуляр”, №3, 10.01.07 Малоголовка О.А., Великошапка А. Д., Дарманська І. А.
 5. “Мікротранспортир”№7, 15.06.06 Малоголовка О.А., Микитюк С. Р.

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук