КРАВЧУК Людмила Степанівна

 dsc_5614

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: завідувач  кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Почесні звання і відзнаки:

Грамота Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації (від 08.11.2019 р.)

Диплом Хмельницької обласної ради за перемогу у XIII обласному конкурсі науково-дослідних робіт (від 19.05.2018 р.)

Диплом Хмельницької обласної ради за перемогу у XIV обласному конкурсі науково-дослідних робіт (від 19.05.2019 р.)

Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.)

Дипломи та почесні грамоти Хмельницької обласної ради та адміністрації (2005 р., 2016 р.) подяки, дипломи та грамоти Університету «Україна».

 

Профіль Scopus : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217102920

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com. /citations?user=-YZPdJ0AAAAJ&hl=uk

Research Gate ORCID iD: ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-1531-6601

Електронна пошта: [email protected]

 

Освіта

2000 р. – закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, за спеціальністю «Біологія» і здобула кваліфікацію: біолог, викладач біології (ВС №13855967 від 30 червня 2000 р.).
2005 р. – закінчила Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут і отримала диплом магістра за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та здобула кваліфікацію керівника навчального закладу (ХМ №27551754 від 25 червня 2005 р.).

2005 р. – закінчила Вищий навчальний заклад "Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», Спеціальність «Фізична реабілітація» кваліфікація: магістр з фізичної реабілітації (КВ №28198152  8 липня 2005 р.).

2012 р. – захистила дисертацію у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова на тему: «Корекція розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем в умовах навчальної діяльності» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка (ДК №006840 від 17 травня 2012 р.).

2014 р. – здобула вчене звання доцент кафедри реабілітації (12ДЦ №038707 16 травня 2014 р.).

2021 р. – закінчила Приватний вищий навчальний заклад "Академія рекреаційних технологій і права" і отримала диплом магістра за спеціальністю "Фізична культура і спорт" (М21 №028348  3 березня 2021 р.).

 

Підвищення кваліфікації

2019 р. – Участь у міжнародній конференції «Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми і перспективи» 27-28 листопада 2019 р. (м. Київ)

2019 р. – Участь у міжнародній конференції «Актуальні проблеми спортивної медицини» (16 год) 4-5 грудня 2019 р. (м. Київ)

2020 р. – Сертифікат Project «Innovative Rehabilitation Educatione-Introduction of new master degree programs in Ukraine». EU Erasmus+Programme of the European Union (2 кредити / 60 годин)  14-18 вересеня 2020 р.

2020р. – Свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі здоров’я людини та фізичної терапії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  (6 кредитів / 180 год.) № 085/20 від 16.03.2020 р.

2020 р. – Довідка про підвищення кваліфікації на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (12 кредитів / 360 годин) №03 від 17.06.2020 р. (м. Люблін, Республіка Польща).

2020 р. – довідка члена Хмельницької обласної федерації карате Дзюцу.

2020 р. – довідка члена Відокремленого підрозділу Всеукраїнської громадської організації "Українська федерація хортингу".

2020 р. – Сертифікат про стажування на базі академії рекреаційних технології і права (10 кредитів/360 год.) №03 від 17.06.2020 р.

2020 р. – Довідка про підвищення кваліфікації на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (6 кредитів / 180 год.) № /20 від 21.12.2020 р.

2020 р. – Сертифікат про підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчанні "Створення електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle" (6 кредитів / 180 год.) № 110 від 08.12.2020 р.

2021 р. – Certificate about the international skills development (the webinar) ES №5688/2021 12.04.2021 “Distance learning tools for training specialists in physical culture and ergotherapy: zoom and moodle platforms”. (1,5 ESTS credits) (Lublin, Republic of Poland)

2021 р. – Свідоцтво Центру українсько-європейського наукового співробітництва №121438 про членство у науковій організації (2021 р.)

2021 р. – Certificate National Institute for Higher Education (№ 01994) «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h. 

 

Навчальні курси:

Фізіологія людини

Гігієна

Біологія з основами генетики

Гігієнічний супровід у сфері фізичного виховання і спорту

Основи наукових досліджень та академічного письма

 

Наукові інтереси: корекційна педагогіка, фізична терапія, адаптивне фізичне виховання.

Член редакційної колегії фахового друкованого видання «Наукові інновації та передові технології»

 

Публікації

Монографії

 1. Теорія та практика медико-психологічної реабілітації військовослужбовців-учасників бойових дій : монографія / Л.С. Кравчук, Н. В. Волинець, В. І. Конєв, Н.О. Островська; за ред. М. Є. Чайковського. – Хмельницький :ХІСТ Університету „Україна”, 2017. – 278 с.
 2. Кравчук Л.С. Корекція розумової працездатності студентів з дитячим церебральним паралічем у навчальній діяльності: монографія. – Хмельницький: Університет „Україна”, 2017. – 168 с.
 3. Теоретико-методологічні засади впровадження інклюзії в закладах освіти: монографія / за ред. М. Є. Чайковського ; ХІСТ Університету „Україна”. – Київ : Університет „Україна”, 2019. – 460 с.

Посібники

 1. Чайковський М.Є. , Кравчук Л. С., Піонтковська В. М., Мурза В. П. Психофізична реабілітація хворих при лікуванні гастродуоденальних виразок : навчальний посібн. /– К. : Університет «Україна», 2015. – 273 с. (гриф МОН, лист №1/11-14804 від 09.10.2015 р.)
 2. Кравчук Л. С., Чайковський М. Є., Конєв В. І., Завроцький О. І. Особливості застосування методів фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи : навч.-метод. посібн. /– Хмельницький, 2016. – 286 с.

  Наукові праці, які додатково відображають наукові результати досліджень в галузі знань 017 ФКіС

 1.  Дутчак Ю. В., Кравчук Л. С. Основи спортивного менеджменту : методичні вказівки до самопідготовки для студентів напряму підготовки «Здоров’я людини». К : Університет «Україна», 2015. 93 с.
 2. Кравчук Л.С. Біологія з основами генетики: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. ХІСТ, 2020. 25 с.
 3. Кравчук Л.С. Фізіологія людини: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. ХІСТ, 2020. 28 с.
 4. Кравчук Л.С. Гігієна: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. ХІСТ, 2020. 32 с.
 5. Кравчук Л.С. Фізіотерапія: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. ХІСТ, 2020. 36 с.
 6. Кравчук Л.С. Методи дослідження у фізичній терапії, ерготерапії: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. ХІСТ, 2020. 18 с.
 7. Кравчук Л.С. Методичні рекомендації для написання і захисту магістерських робіт за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт». ХІСТ, 2019. 64 с.
 8. Кравчук Л.С., Савчук О.І. Фізіологія рухової активності: опорний конспект лекцій. ХІСТ, 2020. 103 с.

 Статті у міжнародних науково-метричних базах Scopus, Web of Science

 1. Kravchuk, L., Kravchuk, V., Matviychuk V., Savchuk, O. (2018). Peculiarities of training adaptation of students аs the leading condition of the formation of professional competence. Article American Journal of Education ISSN 0195-6744. Vol 14 Issue 2, Art # 14 pp. 1002. – 1008 Scopus.
 2. Mozolev, O., Kravchuk, L., Ostrovska, N., Nahorna, О., Polishchuk, О., & Khmara, М. (2020). Checking the effectiveness of the method of conducting physical education classes with 17-19 -year-old female students of special medical group. Journal of Physical Education and Sport, Vol 20 Issue 2, Art # 124 pp. 870 – 876 DOI:10.7752/jpes.2020.02124 Scopus.
 3. Mozolev, О., Khmara, М., Yashchuk, І., Kravchuk, L., Matviichuk, V., Kalenskyi, A., Miroshnichenko, V, Halus, O. (2020). The Influence of Value-oriented Teaching upon Vital Competences Formation of 7-9 Years Old Pupils during Physical Education Lessons. Universal Journal of Educational Research 8(6): 2352-2358, 2020 DOI: 10.13189/ujer.2020.080619 Scopus.
 4. Mozolev, O., Shorobura, I., Zdanevych, L., Hutsal, L., Marusynets, M., & Kravchuk, L. (2020). Influence of Physical Fitness of Students on the Quality of Leisure Organization in a Sports and Health Tourism. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(2), 117-131. https://doi.org/10.18662/rrem/12.2/269 Web of Science.
 5. Mozolev, O., Polishchuk O., Kravchuk, L, Tatarin, О., Zharovska, О., Kazymir, V. (2020). Results of monitoring the physical health of female students during the COVID-19 pandemic. Journal of Physical Education and Sport, Vol 20 Issue 6, Art # 445 pp. 3280 – 3287 DOI:10.7752/jpes.2020.s6445 Scopus.

 Статті у фахових виданнях

 1.  Кравчук Л. С.Проблеми фізичного здоров’я й оздоровчі заходи в супроводі навчання студентів з особливими потребами / Л. С. Кравчук // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць. – Київ: Університет Україна, 2007. – Вип. № 4(6). - С. 254 – 261.
 2. Кравчук Л. С.Оптимізація розумової і фізичної працездатності студентів з дефектами постави в умовах навчальної діяльності / Л. С. Кравчук // Зб. наукових праць № 48/2. Частина ІІ / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький: НАДПСУ, 2009. – С.73 – 76.
 3. Кравчук Л. С.Динаміка показників розумової працездатності студентів з порушенням постави в умовах навчальної діяльності / Л. С. Кравчук // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. - № 14. – С.66 – 69.
 4. Кравчук Л. С. Особливості фізичного розвитку і психічних функцій студентів соціально-гуманітарних спеціальностей залежно від статті / Л. С. Кравчук // Зб. наукових праць № 50. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2009. – С. 14 – 17.
 5. Кравчук Л. С.Корекційно-педагогічні умови застосування засобів фізичної реабілітації при дитячих церебральних паралічах / Л. С. Кравчук // Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології: Зб.  наукових праць. – Луцьк: Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна», 2010. – № 5. – С.101 – 107.
 6. Кравчук Л. С.Психофізіологічні аспекти тижневої динаміки розумової працездатності студентів з ДЦП з різним розвитком пізнавальних процесів / Л. С. Кравчук // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – № 16. – С. 99 – 103.
 7. Кравчук Л. С.Особливості розумової працездатності та організація психофізіологічних функцій студентів із порушенням постави / Л. С. Кравчук // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць. – Київ: Університет Україна, 2010. – Вип. № 7(9). – С. 494 – 501.
 8. Кравчук Л. С.Корекційно-педагогічні заходи при дитячих церебральних паралічах / Л. С. Кравчук // Науковий вісник: Зб. наукових праць. – Вип.517. Педагогіка та психологія. _ Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2010. –С. 35-43.
 9. Кравчук Л. С.Особливості корекційно-педагогічної роботи освітнього та виховного процесу підготовки дітей з інвалідністю / Л. С. Кравчук // Логопедія: науково-методичний журнал. – Інститут корекційної педагогіки та психології, 2011. – №1. – С. 29-34.
 10. Кравчук Л. С.Особливості реабілітаційних заходів щодо покращення розумової працездатності студентів в умовах навчальної діяльності / Л. С. Кравчук // Зб. наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна»/ № 3. – Хмельницький : ХІСТ, 2011.- С. 42-46.
 11. Кравчук Л. С.Розумова працездатність протягом навчального дня – необхідна передумова професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вузів / Л. С. Кравчук // Зб. наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький: ХІСТ, 2012. - №6. - С.75-78.
 12. Кравчук Л. С.Сучасна концепція оздоровчого тренування студентської молоді з вадами здоров’я в умовах навчальної діяльності / Л. С. Кравчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наукових  праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 124 –127.
 13. Кравчук Л. С.Мотиваційний компонент-складова фізичного самовдосконалення студентів інтегрованого середовища / Л. С. Кравчук // Зб. наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія соціально-педагогічна, випуск 22, частина 2. - Кам’янець-Подільський: «Медобори-2006», 2013. - С.59-68.
 14. Кравчук Л. С.Особливості психолого-педагогічних умов навчальної діяльності для студентів з дитячим церебральним паралічем / Л. С. Кравчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 654. Педагогіка та психологія. Зб. наукових праць. - Чернівці, 2013. -С. 83 – 91.
 15. Кравчук Л. С.Сформованість компонентів потреби у професійному самовдосконаленні студентів вищих технічних навчальних закладів / Л. С. Кравчук // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології. Випуск 1(8). Зб. наукових праць. - Херсон, 2013.-с.296 – 300.
 16. Кравчук Л. С. Фізіологія руху – провідна умова ефективності розумової працездатності студентів у навчальній діяльності / Л. С. Кравчук, В. М. Матвійчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2015. – №11. – С. 136–140.
 17. Кравчук Л. С. Здоров'язберігаючі технології – провідна умова навчальної діяльності студентів / Л. С. Кравчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2015. – №10. – С. 44–48.
 18. Кравчук Л. С. Реалізація принципу наступності під час вивчення біології / Л. С. Кравчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2015. – №11. – С. 68-73.
 19. Кравчук Л. С. Рухова активність як запорука розумової працездатності студентів у навчальній діяльності / Л. С. Кравчук, Н. О. Островська, М. В. Кравчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2016. – №12. – С 44-48.
 20. Кравчук Л. С. Фізична терапія, ерготерапія: тлумачення професійної діяльності // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2017. – №13. – С 37-41.
 21. Кравчук Л. С. Особливості діяльності рухового аналізатора у розвитку пізнавальної сфери та особливості корекційно-педагогічного процесу при церебральному паралічі // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2018. – №15. – С. 78-82.
 22. Кравчук Л. С. Компетенції формування здоровязбереження у студентів з обмеженнями життєдіяльності в умовах навчальної діяльності // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2018. – №16. – С 83-88.
 23. Кравчук Л. С., Матвійчук О.І., Савчук О.І. Фізіологія рухової активності, як засіб подолання розумової втоми у студентів  // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2019. – №18. –  С. 22-28.
 24. Kravchuk Ludmila, Dutchak Yuriy. Some peculiarities of professional training for future masters in physical culture in the republic of Kazakhstan / Comparative Professional Pedagogy. 2019. Volume 9, Issue 4. P. 65–73.
 25. Кравчук Л. С. Зміст компетентністного підходу щодо підготовки фахівців з фізичної терапії, ерготерапії // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2019. – №18. –  С. 96-105.
 26. Кравчук Л.С., Долинний Ю.О., Гончаренко О.С. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 73. 238 с. Т. 1. С. 54-59.

 

 

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук