КРУПА Валентина Володимирівна

dsc05689
Кафедра
: фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Почесне звання і відзнаки: Диплом Хмельницької обласної ради за участь у ХIII обласному конкурсі науково-дослідних робіт від 19.05.19 р.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=ru

Електронна пошта: [email protected]

Освіта

1985 р. – Хмельницьке  медичне училище за спеціальністю: акушерська справа, присвоєно кваліфікацію: акушерка

1994 р. – Львівський  державний  університет ім.Івана Франка, за спеціальністю біологія, присвоєно  кваліфікацію спеціаліста: біолог. Викладач біології і хімії

2014 р. – Захист  дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук спеціальність 13.00.04 «Теорія і  методика професійної освіти» у Тернопільському  національному педагогічному університеті ім.Володимира Гнатюка

2016 р. – Присвоєно вчене звання доцента кафедри здоров’я людини та фізичного виховання

2017 р. – Хмельницький інститут соціальних технологій вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», спеціальність: фізична реабілітація, професійна кваліфікація: фахівець з фізичної реабілітації, тренер-викладач, вчитель фізичної культури та основ здоров’я.

 


Навчальні курси:

Теорія і методика викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти

Долікарська медична допомога у невідкладних станах

Біохімія

Загальна теорія здоров’я

 

Підвищення кваліфікації:

 

2020 р. – Свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі здоров’я людини та фізичної терапії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  (6 кредитів / 180 год.) № 084/20 від 16.03.2020 р.
2020 р. – Сертифікат про стажування на базі академії рекреаційних технології і права (10 кредитів/360 год.) №04  від 17.06.2020 р.
2020 р. – Довідка про підвищення кваліфікації на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (6 кредитів / 180 год.) № 66-40/20 від 21.12.2020 р.
2020 р. – Сертифікат про підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчанні "Створення електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle" (6 кредитів) №109 від 08.12.2020 р.

2021 р. – Certificate National Institute for Higher Education (№ 01994) «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h. 

 

Наукові інтереси: фізична терапія, теорія і методика фізичної терапії

 

Публікації

Монографія

  1. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації /В.В. Крупа – Київ: Університет «Україна», 2017р. - 248ст.

Посібник

  1. Крупа В.В. Основи медичних знань Навчально-методичний посібник. Хмельницький: ХІСТ Університет «Україна», 2015р. -173 ст.

Статті у фахових та науково-метричних виданнях

  1. Крупа В. В. Ретроспективний аналіз вдосконалення підготовки фахівців з фізичної реабілітації / В. В. Крупа // Науковий вісник Чернівецького університету. – Випуск 735 – Педагогіка та психологія, – Чернівці 2015 – С. 86-92 (фахове видання)
  2. Крупа В. В. Формування професійної готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи в медичних закладах / В. В. Крупа // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Ю. Федьковича. Серія: педагогіка та психологія / наук. ред. І. С. Руснак. – Чернівці, 2015. – Вип. 747. – С-88-93. (фахове видання)
  3. Крупа В. В. Професійна компетентність студентів – реабілітологів - стрижнева домінанта їхньої комплексної інтеграції в суспільство / В. В. Крупа // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія педагогіка і психологія. Зб. наукових праць. – Випуск 43, 2015. – С. 249 – 254. (фахове видання)
  4. Крупа В.В. Значення знань теорії та практики навчання основ здоров’я у підготовці фахівців фізичної реабілітації // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2016. – №12. – С 48-51. (фахове видання)
  5. Крупа В.В. Ефективність педагогічних технологій при формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації// Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2017. – №13. – С 41-45. (фахове видання)
  6. Крупа В.В. Тенденції розвитку вищої освіти в Україні на сучасному етапі. //Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» №17, 2019. №16.С.18-39.

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук