КОЖУШКО Олена Олегівна

Кафедра: кафедра правових та інформаційних технологій

Посада: доцент 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=vAouD4oAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: [email protected]

Освіта

2005 р. – закінчила Хмельницький університет управління та права за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію магістра права

2013 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю: 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Тема дисертації «Адміністративно-правове регулювання порядку створення та діяльності благодійних організацій в Україні»

 Підвищення кваліфікації

2021 р. – Certificate National Institute for Higher Education (№ 01994) «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h. 

Навчальні курси

Адміністративне право

Конституційне право України

Основи судових та правоохоронних органів

Адміністративна відповідальність

 

Наукові інтереси: адміністративне право, конституційне право, теорія держави, теорія права

 

Публікації

  1. Кожушко О. О. Реєстрація благодійних організацій як об’єкт адміністративно-правового регулювання. Форум права. 2012. № 4. С. 495-500.
  2. Кожушко О. О. Державний контроль за діяльністю благодійних організацій. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки».  2012.  № 4 (І). С. 171-176.
  3. Кожушко О. О. Генеза дослідження у правовій доктрині порядку створення і діяльності благодійних організацій, які є об’єктом адміністративного регулювання. Митна справа. 2013. № 1 (85). Ч. 2. кн. 1. С. 83-89.
  4. Кожушко О. О. Зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання порядку створення і діяльності благодійних організацій. Вісник Запорізького національного університету. Серія «Юридичні науки». 2013.  № 1 (І). С. 140-146.
  5. Кожушко О. О. Перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання порядку створення і діяльності благодійних організацій в Україні. Митна справа. 2013. № 2 (86). Ч. 2. кн. 2. С. 129-135.

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук