КУРНЯК Лариса Миколаївна

img_0383-2

Кафедра: кафедра правових та інформаційних технологій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=IsGdb0YAAAAJ&hl=ru

Електронна пошта: [email protected]

 

Освіта

1984 р. – закінчила Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Затонського за спеціальністю «Педагогіка і методика початкового навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів та звання вчителя середньої школи.

2007 р. – захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю: 09.00.10 – філософія освіти. Тема дисертації «Формування екологічної культури студентської молоді в умовах системних трансформацій в сучасній Україні».

2015 р. – здобула вчене звання доцент.

 

Навчальні курси

Екологія та екологічна етика

Логіка для юристів

Охоронна праці в галузі

 

Наукові інтереси: екологія, безпека життєдіяльності, логіка.

 

Публікації

 1. Курняк Л. М. Екологічна культура: поняття та формування. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ, 2015. №10. С. 48-52.
 2. Курняк Л. М. Екологічна освіта в контексті формування особистості. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». К.: Університет «Україна», 2016. №12. С 21-27.
 3. Курняк Л. М. Позанавчальні технології формування екологічної культури особистості. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». Хмельницький : ХІСТ, 2018. №15. С. 20-25.
 4. Курняк Л. М. Концепція розвитку екологічної освіти в Україні. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій. 2019. № 17. С. 22-26
 5. Курняк Л. М. Екологічна етика в контексті формування особистості студента з особливими потребами. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна», 2016. С. 140 – 143.
 6. Курняк Л. М. Екологічне виховання студентів ВНЗ в інклюзивному освітньому середовищі. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ. – 23 – 24 листопада 2016 р.). Частина 2. К.: Університет „Україна”, 2016. С. 310 – 313.
 7. Курняк Л. М. Безпека людини – стратегічний напрямок розвитку людства. Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький, 2016. С. 26–28.
 8. Курняк Л. М. Особливості соціальної дезадаптація учасників АТО. Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи : Тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький, 2017. С. 43-47.
 9. Курняк Л. М. Формування екологічної культури студентів ВНЗ в інклюзивному освітньому просторі. Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна”, 2017. С. 24-27.
 10. Курняк Л. М. Проблема здорового способу життя в сучасному інклюзивному суспільстві. Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика : Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна”, 2018. – С. 157-162.
 11. Курняк Л. М. Інклюзивна освіта – поняття та сутність. Навчання і виховання в інклюзивному освітньому просторі: теорія та практика : тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 19 квітня 2019). Хмельницький : Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна”, 2019. С. 49–52.

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук