ПРИСТУПА Микола Іванович

 dsc_0108

Кафедра: кафедра правових та інформаційних технологій

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Почесні нагороди:

орден «Червоної зірки» 1981 р.,

орден «За заслуги» III ступеня 1999 р.,

Почесна грамота Верховної ради України 2000 р.,

орден «За заслуги» » II ступеня 2004 р.,

Відмінник освіти України 2004р.,

нагрудний знак Міністерства освіти та науки України «За наукові та освітні досягнення» 2019 р.

 

Освіта

1987 р. – закінчив з відзнакою Київський політехнічний інститут за спеціальністю «Електронні прилади» та здобув кваліфікацію інженера електронної техніки (ПВ №745724 від 30 червня 1987 р.)

1999 р. – закінчив з відзнакою Хмельницький інститут регіонального управління та права за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юриста (ХМ №11158647 від 26 червня 1999 р.)

2004 р. – захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю: 08.09.01 – демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика. Тема дисертації «Регулювання соціально-трудових відносин на регіональному ринку праці» (ДК №026699 від 15 грудня 2004 р.)

2006 р. – здобув вчене звання доцент кафедри управління персоналом та економіки праці (12ДЦ №016064 від 22 грудня 2006 р.)

 

Навчальні курси:

Юридична деонтологія

Економічна теорія

 

Наукові інтереси: юриспруденція, економіка.

 

Публікації

  1. Приступа М.І. Особливості соціальної політики за сучасних умов розвитку ринку праці. Вісник Хмельницького національного університету. - 2014. - № 5(1).-С. 191-194.
  2. Приступа М.І. Соціальні проблеми подолання кризових явищ та шляхи їх вирішення. Вісник Хмельницького національного університету. - 2015.- № 4(2). - С. 183-186.
  3. Приступа М.І. Концептуальні засади регіональної соціальної політики. Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць. - 2015. - №.2.-С. 290-293.
  4. Приступа М.І. Основні тенденції зміни соціальних стандартів в Україні. Вісник Хмельницького національного університету. - Хмельницький: ХНУ. - 2016.-№6.-С. 154-156.
  5. Приступа М.І. Бюджетна децентралізація як інструмент підвищення ефективності регіональної соціальної політики. Міжнародні економічні відносини в розвитку бізнес-процесів, підвищенні людського потенціалу та забезпеченні ефектів євроінтеграції України: матеріали XIII Міжнародної науково- практичної конференції 30 листопада 2015р..- Хмельницький: ХНУ, 2016.-С. 145-147.
  6. Приступа М.І., Кудлаєнко С.В. Регіональна соціальна політика у формуванні сучасного ринку праці в Україні. Проблеми та механізми забезпечення ефективного функціонування суб'єктів ринку праці за умов інтеграції України до ЄС: монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.М. Нижника. - Хмельницький: ХНУ, 2016.-С. 468-491.
  7. Приступа М.І. Концептуальні підходи до формування сутності поняття «соціальна політика». Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - 2017. №25-С. 125-128

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук