АНТОНЕЦЬКА Наталія Борисівна

2-antonecka-kopiya

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=9-s3Zv0AAAAJ

Електронна пошта: doctor88@ukr.net

 

Освіта

1994 р. – закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова,  за спеціальністю «Лікувальна справа» і здобула кваліфікацію: лікар. (КБ№008619 від 25 червня 1994 р.)

2009 р. – захистила дисертацію у Вінницькому медичному інституті ім. М.І. Пирогова на тему: «Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук за спеціальністю 14.00.01 – акушерство і гінекологія. (ДК № 051582 від 28.04.2009 р.)

 

Підвищення кваліфікації

2005 р. – Посвідчення про підвищення кваліфікації на базі Одеського Державного Медичного Університету  факультет післядипломної підготовки. Кафедра акушерства і гінекології № 1. Спеціалізація: Ендоскопія (в гінекології). З 01.11.04-28.02.2005. Сертифікат № 000399/54 від 28.02.2005р.

2017 р. – Посвідчення про підвищення кваліфікації на базі Харківської медичної академії  факультет післядипломної освіти. «Ендокринологія в акушерстві і гінекології».

2019 р. – Посвідчення про підвищення кваліфікації на базі Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова  від 02.09-30.09.2019 р. «ПАЦ Акушерство і гінекологія».

2020 р. – Свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова № 740  від 01.06-16.06.2020 р. «Кольпоскопія в діагностиці та лікуванні захворювань шийки матки».

2020 р. – Сертифікат Національної академії медичних наук України ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук’янової НАМН України» (1 кредит/20 годин). Реєстраційний номер: №3003050015202 від 12.09.2020. «Від менархе до менопаузи (репродуктивне здоров’я молоді та підлітків)».

2020 р. – Сертифікат Національної академії медичних наук України ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук’янової НАМН України» (1 кредит/20 годин). Реєстраційний номер: №34193200152020 від 5.12.2020. «Здоров’я жінки 40+ від лікувальної тактики до естетичного результату та активного довголіття».

2020 р. – Сертифікат Національної академії медичних наук України ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. Академіка О.М. Лук’янової НАМН України». Реєстраційний номер: №832Д340017200 від 22.12.2020.

2021 р. – Certificate National Institute for Higher Education (№ 01994) «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h. 

 

 

Навчальні курси

Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології

Основи догляду за хворими та інвалідами

Загальна та клінічна патологія

Професійна майстерність

 

Наукові інтереси: акушерство і гінекологія, фізична терапія, анатомія людини, фізіологія людини, фізична терапія, ерготерапія в акушерстві та гінекології.

 

Публікації

  1. Антонецька Н.Б. Мікоплазмоз у жінок з безпліддям трубного походження при бактеріальних вагінозах та неспецифічних бактеріальних вагінітах /Н.Б. Антонецька, Т.А. Юзько // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2007. – № 1(6). – С. 98–99.
  2. Антонецька Н.Б. Діагностика та лікування урогенітальних мікоплазмозів у жінок з безпліддям трубного походження. / Н.Б. Антонецька, О.М. Юзько // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2007. – Вип. 16, кн. 3. – С. 30–33.
  3. Антонецька Н.Б. Особливості діагностики та лікування мікоплазмозу при використанні допоміжних репродуктивних технологій у жінок із безпліддям при мікоплазмозі / Н.Б. Антонецька // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. – 2007. – Випуск 16, кн.. 4. – С. 627–632.
  4. Антонецька Н.Б. Урогенітальний мікоплазмоз та безпліддя: погляд на проблему / Н.Б. Антонецька // Сімейна медицина. – 2007. – № 2(20) – С. 18–23.
  5. Антонецька Н.Б., Юзько Т.А., Калинюк Т.Г. Нові підходи до діагностики мікоплазмової інфекції при безплідді трубного походження під час лапароскопії. / Н.Б. Антонецька, Т.А. Юзько, Т.Г. Калинюк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2008. – № 1. – С. 85–88.
  6. Антонецька Н.Б. Безпліддя та мікоплазмоз / Н.Б. Антонецька // Медична наука : сучасні досягнення та інновації : конф. молодих вчених, 22 листопада 2007 р. : матер. наук.-практ. конф. – Харків, 2007. – С. 5.

 

 

 

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук