ШПІЛЕВСЬКА Марія Максимівна

dsc_5286

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: доцент  кафедри

Науковий ступінь: кандидат медичних наук

Вчене звання: доцент

Нагороди:

Почесною грамотою вінницького національного медичного університету ім. М.П. Пирогова. Наказ №80 від 08.06.2018 року.

Грамота Університету «Україна» (2019 р.)

 

Профіль у GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&authuser=1&user=YIGDtskAAAAJ

Електронна пошта: [email protected]

 

Освіта

1967 р. – закінчив педіатричний  факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.

1976 р.  – захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему «Пошук антидеприсантів серед похідних бензофурану», 14.00.25 (МД №002363 від 28 липня 1976 р.)

1987 р. – здобула вчене звання доцент кафедри терапії (ДЦ №098022 від 15 квітня 1987 р.)

Підвищення кваліфікації

2020 р. – Довідка про підвищення кваліфікації на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (6 кредитів / 180 год.) № 65-39/20 від 21.12.2020 р.

2021 р. – Certificate National Institute for Higher Education (№ 01994) «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h. 

 

Навчальні курси:

Анатомія людини

Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи

Гігієна

Пропедевтика внутрішніх хвороб

Медична етика та деонтологія

 

Наукові інтереси: анатомія людини, фізична терапія, фізіологія людини, загальна та клінічна патологія, сімейна медицина, терапія.

 

 Публікації

1. Осовська Н. Ю., Юзвишина О. В., Баранова О. Л., Савіцька Ю. В., Шпілевська М. М. Фактори, асоційовані з різними фазами формування аортального стенозу, у пацієнтів з кальцифікацією аортального клапанa. The 1 st International scientific and practical conference “Science and education: problems, prospects and innovations” (October 7-9, 2020) CPN Publishing Group, Kyoto, Japan. 2020. 521 p.

2. Бориско А.С., Чорнобровий М.П., Шаталюк Б.П., Тарасюк М.М. Бронхоектатическая болезнь. // монография/. – Київ, Здоровье, 1992. С.154.

3. Тарасюк М.М. Сучасні аспекти антибактеріальної терапії. Лекції для лікарів. – Хмельницький, 2010. С. 65.

4. Бориско А.С., Тараюк М.М., Онишко В.В. Отхаркивающие средства и способ их применения. – Винница, 1989. С.25.

5/ Чорнобровий М.П., Пилипчук Н.С., Бориско А.С., Тарасюк М.М. Критические состояния в пульмонологии. -  Киев: Здоровья, 1989. С. 169.

6. Чекман Ч.С., Тарасюк М.М. Рецептурный справочник врача. – Киев: Здоровья, 1989. С. 369.

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук