КОРАБЛЬОВА Олена Олександрівна

dsc_5008

Кафедра: кафедра психології та соціальної роботи
Посада: старший викладач

Профіль у Google Scholar:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=GEIO0y4AAAAJ&hl=ru
Електронна пошта: [email protected]

Освіта

2008 р. – закінчила Хмельницький національний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом „Педагогічна освіта” та здобула кваліфікацію бакалавра   педагогічної освіти, соціального педагога;

2009 р. – закінчила Хмельницький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Соціальна педагогіка” та здобула кваліфікацію соціального педагога, практичного психолога в закладах освіти;

2009 р. – закінчила Хмельницький національний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом „Економіка і підприємництво” та здобула кваліфікацію бакалавра з обліку і аудиту;

2010 р. – закінчила Хмельницький національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю „Економіка і підприємництво” та здобула кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту;

2014 р. – закінчила аспірантуру Інституту проблем виховання НАПН України за спеціальністю 13.00.05 «Соціальна педагогіка».

 

 Підвищення кваліфікації

2020 р. – Довідка про стажування на базі кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки Хмельницького національного університету (180 год./6 кредитів) № 70-КП  від 27.02.2020

 

Навчальні курси:

Вступ до спеціальності і основи теорії соціальної роботи

Деонтологічні основи інклюзивної освіти

Історія соціальної роботи

Соціальний аудит та інспектування

Теорії соціальної роботи

Теорія і практика соціальної роботи

Психологія соціальної роботи

Наукові інтереси: профілактика мобінгу в малих групах школярів підліткового віку 

 

 Публікації

Методичні рекомендації

  1. Островська Н. О., Клик С. Е., Корабльова О. О. Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту курсових робіт (для студентів спеціальності: 231 „Соціальна робота”). Київ, Талком, 2020. 45 с.

 Статті у фахових виданнях України

  1. Корабльова О.О. Вплив мобінгу на соціалізацію школяра / О.О. Корабльова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". – 2011. - №3.  – С 79-83.
  1. Корабльова О.О. Причини виникнення мобінгу як соціально-педагогічної проблеми школярів підліткового віку / О.О. Корабльова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". – 2011. - №4.
  1. Корабльова О.О. Характеристика стану дослідженості мобінгу як соціально-педагогічної проблеми / О.О. Корабльова // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць НАПН України Інституту проблем виховання. – 2012. - Вип. 16. кн. 2.
  2. Корабльова О.О. Сутність і зміст  мобінгу як соціально-педагогічної проблеми / О.О. Корабльова // Соціальна педагогіка: теорія і практика. Науковий журнал. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка – 2012. -№4.
  3. Кораблева Е.А. Распространенность и особенности проявления моббинга в малых группах школьников подросткового возраста / Е.А. Кораблева // Вестник Витебского государственного университета. – 2014. - № 4.
  4. Корабльова О.О. Результати дослідження окремих аспектів профілактики мобінгу в малих групах школярів у загальноосвітній школі / О.О. Корабльова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". – 2015. - №11. 
  5. Корабльова О.О. Формування толерантності в контексті профілактики мобінгу в малих групах школярів підліткового віку / О.О. Корабльова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". – 2016. - №12. 
  6. Корабльова О.О. Профілактика мобінгу в шкільному середовищі у контексті діяльності UNICEF в Україні/ О.О. Корабльова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". – 2018. - №1.
  7.   Корабльова О.О. Сучасні аспекти формування системи українського законодавства та інформаційно-освітнього простору з профілактики мобінгу в школі/ О.О. Корабльова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету "Україна". – 2019. - №17.

 

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук