ДРЮКОВ Олександр Володимирович

dryukov_ov-

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=IZZOMF4AAAAJ&view_op=list_works

Research Gate ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-3092-0719

 

 

Освіта

2014 р. – закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, за спеціальністю «Спорт» і здобув кваліфікацію: магістр спорту (менеджмент і маркетинг у спорті) (КВ № 46057427 від 11.04.2014 р.).

2016 р. – захистив дисертацію у Національному університеті фізичного виховання і спорту України на тему: «Діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл на сучасному етапі розвитку спорту» та здобув науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.01 – "Олімпійський і професійний спорт" (ДК № 038904 від 29.09.2016 р.).

 

Підвищення кваліфікації

2020 р. – Сертифікат про підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчанні "Створення електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle" (6 кредитів / 180 год.) № 11 від 08.12.2020 р.

2020 р. – сертифікат про проходження міжнародного підвищення кваліфікації "Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи MOODLE" (1,5 кредита ЄКСТ / 45 годин) ES №228/2020 09.11-16.11.2020 р. (м. Люблін, Республіка Польща).

2021 р. – Стажування на кафедрі фізичної реабілітації Академії рекреаційних технологій і права (180 год/6 кред.ЄКТС) свідоцтво про підвищення кваліфікації № 5 від 17.05.2021

2021 р. –  Certificate National Institute for Higher Education «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h.

 

Навчальні курси:

Олімпійський і професійний спорт

Спортивні ігри та методика їх викладання

 

Наукові інтереси: олімпійський і професійний спорт, фехтування, організаційно-управлінські аспекти сфери фізичної культури і спорту.

 

Участь у професійних об’єднаннях: член комплексної наукової групи з фехтування збірної команди України (з 2012 р.)

 

Публікації

 Монографії

 1. Фехтування на шпагах: теорія і методика [Текст] : монографія / О. В. Дрюков, В. О. Дрюков. - Київ : Центр ДЗК, 2017. - 219 с.

 

Посібники

 1. Дрюков О.В., Лавренчук К. В., Тімарєв С. В., Павленко Ю. О. Сучасне п’ятиборство: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю / ред. О.П. Моргушенко. – Київ, 2018. – 90 с.

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати досліджень в галузі знань 017 ФКіС

 1. Дрюков О.В., Савчук О.І. Спортивні ігри та методика їх викладання: конспект лекцій. Хмельницький, 2021.
 2. Дрюков О.В., Савчук О.І. Спортивні ігри та методика їх викладання: методичні рекомендації до практичних занять. Хмельницький, 2021.
 3. Дрюков О.В., Савчук О.І. Спортивні ігри та методика їх викладання: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Хмельницький, 2021. 

 

Статті у фахових виданнях

 1. Дрюков О.В. Нормативно-правове та організаційно-управлінське забезпечення розвитку спортивного резерву в Україні / Київ, «Омега-Л». Актуал. пробл. фіз. культури і спорту. – теор. журн., Вип. 36, №2, 2016
 2. Дрюков О.В. Організаційно-управлінські аспекти вдосконалення олімпійської підготовки спортсменів у сучасних умовах розвитку України / Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2017. №2. С. 14 – 19.
 3. Дрюков О.В. Періодизація історії формування та розвитку спортивного фехтування в Україні / Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 2017. №3. С. 15 – 19.
 4. Дрюков О.В. Формування стратегічної оцінки розвитку спортивного резерву у системі дитячо-юнацького спорту в Україні / Актуальні проблеми фізичної культури і спорту 2017. № 37 (3).
 5. Дрюков О.В., Дрюков В.О. Підсумки виступу олімпійської команди України на Іграх ХХХІ Олімпіади 2016 року у Ріо-де-Жанейро (Бразилія) / Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 2017. № 37 (3).
 6. Дрюков О., Будь В., Глєбов В., Дрюков В., Павленко Ю., Поліщук Н. Аналіз виступу збірних команд України у пріоритетних видах спорту на чемпіонатах світу та Європи у 2017 р. та основні напрями вдосконалення олімпійської підготовки українських спортсменів / Актуальні проблеми фізичної культури і спорту. 2017. № 38 (1). С. 3-15.
 7. Дрюков О.В. ХХІІІ зимові Олімпійські ігри 2018 року (Пхенчхан): підсумки та організаційно-управлінські напрями вдосконалення олімпійської підготовки спортсменів / Актуал. пробл. фіз. культури і спорту. 2018. №39 (1). С. 3 – 9.
 8. Дрюков О.В. Історична періодизація розвитку спортивного фехтування у світі / Спортивний вісник Придніпров‘я. 2018. №3. С. 29 – 34.
 9. Дрюков О.В. Оцінка та формування конкурентоздатності українських спортсменів з фехтування на світовій арені / Теорія і методика фіз. Виховання і спорту. 2018. №3. С. 17 – 23.
 10. Дрюков О.В. Законодавча та нормативно-правова база розвитку спортивного фехтування в Україні / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури: зб. Наукових праць. 2018. – Вип. 10 (104) 18. С. 42 – 45.
 11. Дрюков О.В. Загальна характеристика і оцінка стану Закону України «Про фізичну культуру і спорт» / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури: зб. наукових праць. К. 2018 – Вип. 11 (105) 18. С. 47 – 51.
 12. Дрюков О. Нормативно-правове забезпечення управління розвитком сучасного п'ятиборства в Україні / О. Дрюков, І. Панін // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2019. - № 2. - С. 3-10.
 13. Дрюков О. Правове регулювання міжнародної діяльності федерації сучасного п’ятиборства України / О. В. Дрюков, І. М. Панін, В. О. Дрюков // Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова]. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2019. - Вип. 6. - С. 37-42.
 14. Дрюков О.В. Концепція розвитку спортивного резерву з фехтування у спортивних школах в Україні / Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Вип. 8. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. С. 133-139.
 15. Дрюков О.В. Адміністративно-правове регулювання управління спортом вищих досягнень у США (зарубіжний досвід) / Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. Вип. 10 (29). Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2020. 204 с.
 16. Дрюков О.В. Стратегічний аналіз впливу макросередовища на розвиток спортивного фехтування в Україні / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури: зб. наукових праць. К. 2020 – Вип. 7 (127) 20. С. 79 – 82.

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук