ДУБ Ігор Михайлович

 izobrazhenie_viber_2021-05-28_23-52-34-

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: доцент кафедри

Науковий ступінь: кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Вчене звання: доцент

Research Gate ORCID iD: ORCID - 0000-0001-6641-436X

Електронна пошта:  [email protected] 

 

Освіта

1995 р. – закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, за спеціальністю «Фізичне виховання» і здобув кваліфікацію: учитель фізичної культури (ЛК №001034 від 21.06.1995 р.).

2000 р. – захистив дисертацію у Волинському національному університеті імені Лесі Українки на тему: «Розвиток швидкісно-силових якостей школярів 12-14 років на уроках фізичної культури в умовах підвищеної радіації» та здобув науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту за спеціальністю 24.00.02 – " Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" (ДК № 006279 від 15.03.2000 р.).

2004 р. – здобув вчене звання доцент кафедри фізичного виховання (02 ДЦ № 000477 від 19.02.2004 р.).

 

Підвищення кваліфікації

2021 р. – Стажування на кафедрі фізичної реабілітації Академії рекреаційних технологій і права (180 год/6 кред. ЄКТС) свідоцтво про підвищення кваліфікації № 4 від 17.05.2021

2021 р. – Certificate National Institute for Higher Education (№ 01995) «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h.

2021 р. – Certificate National Institute for Higher Education (№ 01994) «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h. 

 

Навчальні курси:

Спортивна морфологія

Загальна теорія здоров'я та здорового способу життя

Історія фізичної культури

 

Наукові інтереси: легка атлетика, загальна теорія здоров'я та здорового способу життя.

 

Публікації

 Посібники

 1. Дуб І.М., Куц О.С., Леонова В.А. Навчальний посібник «Теоретико-методичні основи розробки лекційного курсу з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів» / Вінниця; Торгово-типографічний центр «Хотей», 2010. - 250 с.
 2. Дуб І.М., Присяжнюк Д.С. Навчальний посібник «Загально-підготовчі, спеціальні і підвідні вправи в легкій атлетиці». Друге видання. / Вінниця; друк. лаб. ВДПУ ім. Михайла Коцюбинського, 2011.-95 с.

 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати досліджень в галузі знань 017 ФКіС

 1. Дуб І.М. Спортивна морфологія: конспект лекцій. Хмельницький, 2021.
 2. Дуб І.М. Спортивна морфологія: методичні рекомендації до практичних занять. Хмельницький, 2021.
 3. Дуб І.М. Спортивна морфологія: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Хмельницький, 2021.
 4. Дуб І.М. Загальна теорія здоров'я та здорового способу життя: конспект лекцій. Хмельницький, 2021.
 5. Дуб І.М. Загальна теорія здоров'я та здорового способу життя: методичні рекомендації до практичних занять. Хмельницький, 2021.
 6. Дуб І.М. Загальна теорія здоров'я та здорового способу життя: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Хмельницький, 2021.
 7. Дуб І.М., Савчук О.І. Історія фізичної культури: Конспект лекцій. Хмельницький, 2021.
 8. Дуб І.М., Савчук О.І. Історія фізичної культури: Методичні рекомендації до семінарських занять. Хмельницький, 2021.
 9. Дуб І.М., Савчук О.І. Історія фізичної культури: Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. Хмельницький, 2021.

 

Статті у фахових виданнях

 1. Дуб І., Бочарова В., Дуржинська О. Характеристика показників фізичної підготовленості студентів аграрного університету, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС / Фізична культура, спорт і здоров’я нації / Збірник наукових праць. - Випуск 11,- Вінниця, 2011,-С. 37-41.
 2. Дуб І., Тунік Л., Ворожцова Т. Аналітичне дослідження психологічних тенденцій фізичного виховання в навчальному процесі / Фізична культура, спорт і здоров’я нації / Збірник наукових праць. - Том II,- Випуск 12. - Вінниця, 2011,- С. 172- 177.
 3. Дуб І., Бочарова В., Совик І. Вплив екзогенних чинників на стан здоров’я молоді в умовах світової радіаційної небезпеки / Фізична культура, спорт і здоров’я нації / Збірник наукових праць. - Том І.-Випуск 12. - Вінниця, 2011.- С. 161-166.
 4. Дуб І., Вінник Ю., Ковбій Н. Аналітичне дослідження працездатності студентів і її покращення в період екзаменаційної сесії / Фізична культура, спорт і здоров’я нації/ Збірник наукових праць. - Випуск 13. - Вінниця, 2011,- С. 31-39.
 5. Дуб І., Бочарова В., Совик І. Фізичне виховання як чинник особистісного і професійного розвитку студентів / Фізична культура, спорт і здоров’я нації/ Збірник наукових праць. - Випуск 13.- Вінниця, 2011.- С. 24-31.

 

Авторські свідоцтва та патенти

Посвідчення на раціоналізаторську пропозицію (Електронний прилад для вимірювання частоти рухів рук і ніг), № В-09-98.

 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук