ДУБОВИЙ Олександр Хомич

dubovij

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор медичнних наук (ДТ № 004720, від 16.11.1990.)

Вчене звання: професор кафедри факультетської терапії (ПР № 000482 від 28.05.1992 р.)

 Профіль Scopus: 

Профіль у Google Scholar: 

Research Gate ORCID iD: 

Електронна пошта:

 Освіта

1965 р. – закінчив Вінницький медичний інститут (ВМІ) імені М. І. Пирогова. Упродовж 1965-1967 рр. навчався в клінічній ординатурі, 1967-1970 рр. - аспірантурі, 1980-1983 рр. – докторантурі у ВМІ імені М. І. Пирогова.

1981 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна ефективність комплексної терапії ревматизму залежно від активності процесу»,

1989 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Діагностичне-прогностичне значення функціональної оцінки активності сполучної тканини при ревматоїдному артриті».

Під керівництвом Дубового О. Х. захищено 1 докторську і 2 кандидатських дисертації.

 

Підвищення кваліфікації:

2022 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах Європейського союзу та Україні», м. Люблін, Республіка Польща. Сертифікат ES № /2022. 05-12.12.2022 р. Обсяг - 45 год./1,5 кред. ЄКСТ.

2022 р. – Міжнародне підвищення кваліфікації «Використання неформальної освіти у підготовці бакалаврів та магістрів: досвід країн Європейського союзу та України», м. Люблін, Республіка Польща. Сертифікат ES № /2022. 19-26.12.2022 р. Обсяг - 45 год./1,5 кред. ЄКСТ.

2022 р. – Стажування на кафедрі фізичної реабілітації Академії рекреаційних технологій і права, грудень 2022 р. - лютий 2023 р., 180 год/6 кред.ЄКТС.

Трудовий шлях 

З 1985 року працював на посаді доцента кафедри факультетської терапії ВМІ імені М. І. Пирогова, з 1991 року – професора цієї ж кафедри. Упродовж 1997-2017 рр. очолював кафедру терапії з курсом загальної практики та сімейної медицини факультету післядипломної освіти ВНМУ імені М. І. Пирогова.

 Навчальні курси:

Організація мультидисциплінарної командної роботи

Наукові інтереси: терапія, реабілітація.

 Публікації

  1. Фізична терапія : навчальний посібник / Л. С. Кравчук, О. Х. Дубовий, Н. Б. Антонецька, О. О. Підмурняк; за ред. Кравчук Л. С. Хмельницький : ХІСТ Університету „Україна”, 2022. – 140 с.
  2. Лікувальна фізична культура при захворюванні органів травлення : навчальний посібник / Л. С. Кравчук, О. Х. Дубовий, М. М. Шпілевська, Н. Б. Антонецька, О. О. Підмурняк; за ред. Кравчук Л. С. Хмельницький : ХІСТ Університету „Україна”, 2022. – 154 с.
  3. Фізична терапія, ерготерапія в клініці внутрішніх хвороб : навчально-методичний посібник / Л. С. Кравчук, О. Х. Дубовий, М. М. Шпілевська, Н. Б. Антонецька, О. О. Підмурняк; за ред. Кравчук Л. С. К.: „Талком”, 2023. –168 с.
  4. Основи медичних знань : навчальний посібник / В. В. Крупа, Н. Б. Антонецька, М. М. Шпілевська; за ред. Крупи В. В. Хмельницький : ХІСТ Університету „Україна”, 2023. – 125 с.
    7. Наявність публікацій у наукових виданнях: Дубовий О. Х. , Кравчук Л. С., Антонецька Н. Б., Підмурняк О. О. Змістове та методологічне наповнення підготовки магістрів 22 «Охорона здоров’я» з питань фізичної терапії та реабілітації. Перспективи та інновації науки: електронний науковий журнал. Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина». 2023. №2(20). С.56-64.

Навчально-методичні посібники:

  1. Дубовий О.Х. Організація мультидисциплінарної командної роботи - Конспект лекцій [Електр.] - Хм.: Університет «Україна», 2023.
  2. Дубовий О.Х. Організація мультидисциплінарної командної роботи - Методичні рекомендації до практичних занять [Електр.] - Хм.: Університет «Україна», 2023.
  3. Дубовий О.Х. Організація мультидисциплінарної командної роботи - Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів [Електр.] - Хм.: Університет «Україна», 2023. 

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук