ПІДМУРНЯК Олексій Олексійович

pidmurnyak_oleksij_oleksijovich

Кафедра: кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: професор кафедри

Науковий ступінь: доктор медичних наук

Вчене звання: доцент

 

Research Gate ORCID iD: ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-2695-5502

Електронна пошта[email protected]

 

Освіта

1997 р. – закінчив Чернівецький державний медичний інститут, спеціальність: Лікувальна справа, кваліфікація: лікар.

2016 р. – захистив докторську дисертацію на тему «Ендовідео хірургічні втручання в лікуванні об'ємних утворень нирок та каменів проксимального відділу сечоводів». (ДД № 005860, від 29.09.2016).

 

Підвищення кваліфікації

1. Міжнародне підвищення кваліфікації «Академічна доброчесність при підготовці магістрів та здобувачів доктора філософії (phd) в країнах Європейського союзу та Україні», м. Люблін, Республіка Польща. Сертифікат ES № /2022. 05-12.12.2022 р. Обсяг - 45 год./1,5 кред. ЄКСТ.

2. Міжнародне підвищення кваліфікації «Використання неформальної освіти у підготовці бакалаврів та магістрів: досвід країн Європейського союзу та України», м. Люблін, Республіка Польща. Сертифікат ES № /2022. 19-26.12.2022 р. Обсяг - 45 год./1,5 кред. ЄКСТ.

3. Стажування на кафедрі фізичної реабілітації Академії рекреаційних технологій і права, грудень 2022 р. - лютий 2023 р., 180 год/6 кред.ЄКТС.

  

Навчальні курси:

Методи обстеження та контролю у фізичній терапії.

Наукові інтереси: хірургія, реабілітація.

 

Публікації

Посібники

 1. Фізична терапія : навчальний посібник / Л. С. Кравчук, О. Х. Дубовий, Н. Б. Антонецька, О. О. Підмурняк; за ред. Кравчук Л. С. Хмельницький : ХІСТ Університету „Україна”, 2022. – 140 с.
 2. Лікувальна фізична культура при захворюванні органів травлення : навчальний посібник / Л. С. Кравчук, О. Х. Дубовий, М. М. Шпілевська, Н. Б. Антонецька, О. О. Підмурняк; за ред. Кравчук Л. С. Хмельницький : ХІСТ Університету „Україна”, 2022. – 154 с.
 3. Фізична терапія, ерготерапія в клініці внутрішніх хвороб : навчально-методичний посібник / Л. С. Кравчук, О. Х. Дубовий, М. М. Шпілевська, Н. Б. Антонецька, О. О. Підмурняк; за ред. Кравчук Л. С. К.: „Талком”, 2023. –168 с.
 4. Основи медичних знань : навчальний посібник / В. В. Крупа, Н. Б. Антонецька, М. М. Шпілевська; за ред. Крупи В. В. Хмельницький : ХІСТ Університету „Україна”, 2023. – 125 с.


Публікації у наукових виданнях:

 1. Підмурняк О. О. Результати хірургічного лікування місцево-розповсюдженого раку ободової кишки з поширенням на підшлункову залозу / В. В. Керничний, А. І. Суходоля, В. М. Монастирський, В. А. Мороз, В. В. Балицький, О. О. Підмурняк // Клінічна хірургія. - 2018. - Т. 85, № 8. - С. 65-67. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KlKh_2018_85_8_19.
 2. Підмурняк О. О. Спостереження ускладнення екстрагенітального ендометріозу післяопераційного рубця / О. О. Підмурняк, В. В. Власов, П. В. Просвітлюк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2018. - Т. 17, № 3. - С. 78-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kaoch_2018_17_3_14.
 3. Підмурняк О. О. Застосування фізичної радіомодифікації в неоад'ювантному лікуванні раку прямої кишки / В. В. Керничний, А. І. Суходоля, О. О. Підмурняк, С. А. Суходоля // Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука . - 2019. - № 4. - С. 67-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shpkhir_2019_4_13.
 4. Підмурняк О. О. Результати хірургічного лікування пахвинної грижі за методикою I. L. Lichtenstein з використанням різних типів імплантатів / І. В. Бабій, В. В. Власов, О. О. Підмурняк, А. Е. Гурніцький // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. - 2019. - Т. 18, № 1. - С. 57-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kaoch_2019_18_1_11.
 5. Pidmurniak O. Healthy Nutrition and Behavioral Economics: From Principle to Practice Zdrowe żywienie i ekonomia behawioralna: od zasady do praktyki / Kravchuk L. // Wydanie czasopisma Acta Balneologica w formie papierowej jest wersją pierwotną (referencyjną). – Tom LXIV. – Numer 2. – (168)/2022. – march-april. Web of Science.
 6. Підмурняк О. О., Кравчук Л. С., Антонецька Н. Б., Дубовий О. Х. Змістове та методологічне наповнення підготовки магістрів 22 «Охорона здоров’я» з питань фізичної терапії та реабілітації. Перспективи та інновації науки: електронний науковий журнал. Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина». 2023. №2(20). С.56-64.

Навчально-методичні посібники:

 1. Підмурняк О. О., Кравчук Л. С., Шпілевська М. М., Антонецька Н. Б. Методичні рекомендації до підготовки магістерських кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти : галузь знань 22 „Охорона здоров’я” спеціальність 227 „Фізична терапія, ерготерапія” – Хмельницький, 2021. – 50 с.
 2. Підмурняк О.О. Методи обстеження та контролю у фізичній терапії - Конспект лекцій [Електр.] - Хм.: Університет «Україна», 2022.
 3. Підмурняк О.О. Методи обстеження та контролю у фізичній терапії - Методичні рекомендації до практичних занять [Електр.] - Хм.: Університет «Україна», 2022.
 4. Підмурняк О.О. Методи обстеження та контролю у фізичній терапії - Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів [Електр.] - Хм.: Університет «Україна», 2022.

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук