САВЧУК Олег Ігорович

dsc_5589
Кафедра:
кафедра фізичної терапії, ерготерапії, фізичної культури і спорту

Посада: старший викладач

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=NBSLeOsAAAAJ&hl=uk

Електронна пошта: [email protected]

 

Освіта

2010 р. – Хмельницький базовий медичний коледж за спеціальністю «Лікувальна справа» і здобув кваліфікацію фельдшера.

2012 р. – Хмельницький інститут соціальних технологій вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Здоров’я людини» та здобув кваліфікацію бакалавра зі здоров’я людини, інструктора-методиста з фізичної культури та спорту.

2013 р. – Хмельницький інститут соціальних технологій вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізична реабілітація» та здобув кваліфікацію фахівця з фізичної реабілітації, вчителя фізичної культури.

2014 р. – Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Фізична реабілітація» та здобув кваліфікацію викладача вищого навчального закладу, фахівця з фізичної реабілітації.

 

Підвищення кваліфікації

2019 р. – Участь у міжнародній конференції «Сталий розвиток і спадщина у спорті: проблеми і перспективи» 27-28 листопада 2019 р. (м. Київ)

2019 р. – Участь у міжнародній конференції «Актуальні проблеми спортивної медицини» (16 год) 4-5 грудня 2019 р. (м. Київ)

2020 р. – Сертифікат Project «Innovative Rehabilitation Educatione-Introduction of new master degree programs in Ukraine». EU Erasmus+Programme of the European Union (2 кредити / 60 годин)  14-18 вересеня 2020 р.

2020 р. – Свідоцтво про підвищення кваліфікації на базі здоров’я людини та фізичної терапії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  (6 кредитів / 180 год.) №080 /20 від 16.03.2020 р.

2020 р. – Сертифікат про стажування на базі академії рекреаційних технології і права (10 кредитів/360 год.) № 08 від 17.06.2020 р.

2020 р. –  довідка члена та заступника президента ГО "Хмельницька Академія Змішаних Бойових Мистецтв "ДАМАСК" (№365/о від 19.11.2020 р.)

2020 р. – Довідка про підвищення кваліфікації на базі Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (6 кредитів / 180 год.) № 73-47/20 від 21.12.2020 р.

2020 р. – Сертифікат про підвищення кваліфікації з використання інформаційно-комунікаційних технологій в дистанційному навчанні "Створення електронного курсу на платформі дистанційного навчання Moodle" (6 кредитів / 180 год.) №100 від 08.12.2020 р.

2021 р. – Certificate National Institute for Higher Education (№ 01994) «Higher Education 4.0. Digital transformation» In formal recognition of the completion of the international online-internship April 7-23, 2021, 72 h. 

 

Навчальні курси:

Теорія і методика викладання рухливих ігор

Вступ до спеціальності

Історія олімпійського та професійного спорту

Атлетизм та пауерліфтинг

 

Наукові інтереси: розвиток освіти в сфері фізичної культури та спорту.

 

Публікації

  1. Савчук О.І. Особливості професійної підготовки студентів з вадами слуху під час вивчення дисциплін циклу природничо-наукової підготовки // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2015. – №11. – С. 63-66. (фахове видання)
  2. Кравчук Л. С. Фізіологія руху – провідна умова ефективності розумової працездатності студентів у навчальній діяльності / Л. С. Кравчук, В. М. Матвійчук // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2015. – №11. – С. 136–140. (фахове видання).
  3. Савчук О. І. Особливості складання індивідуальної програми фізичної реабілітації студентів з особливими потребами в умовах навчальної діяльності // Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : Тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна”, 2016. – С. 150 153.
  4. Савчук О. І. Застосування методів фізичної реабілітації для студентів зі сколіотичними вадами хребта // Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю: тези доповідей ХVI Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Київ. — 23–24 листопада 2016 р.). Частина 1. — К.: Університет «Україна», 2016. — С. 353–356.
  5. Савчук О. І. Здоров’я як головний ресурс спортсмена / Хмелюк О.А. // Молодь: освіта, наука, духовність: тези доповідей XIV Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 04 – 06 квітня 2017 р. У ІІ част., ч. ІІ. – К.: Університет „Україна”, 2017. – С. 6 – 8.
  6. Савчук О. І. Особливості застосування дихальної гімнастики як здоров’язберігаючої технології в умовах інклюзивного середовища навчального закладу // Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації : Тези доповідей Х Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Хмельницький: Хмельницький інститут соціальних технологій Університету „Україна”, 2017. – С. 42 – 44.
  7. Савчук О.І. Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю : тези доповідей ХVII Міжнародної науково-практичної конференції, м.Київ; 2017. - С. 194-197
  8. Савчук О. І. Особливості психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції // Ерготерапія як метод реабілітації учасників АТО : матеріали круглого столу – 22 червня 2017 року. – Хмельницький : ХІСТ Університету „Україна”, 2017. – С. 74-79.
  9. Савчук О.І., Кравчук Л. С., Матвійчук В.М. Фізіологія рухової активності, як засіб подолання розумової втоми у студентів // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». — К.: Університет «Україна», 2019. – №18. –  С. 22-28. (фахове видання)
  10. Kravchuk, L., Kravchuk, V., Matviychuk V., Savchuk, O. (2018). Peculiarities of training adaptation of students аs the leading condition of the formation of professional competence. Article American Journal of Education Pedagogy. ISSN 0195-6744. Vol 14 Issue 2, Art # 14 pp. 1002. – 1008. Журнал індексується в міжнародній базі Scopus.

Зворотній зв'язок

29009, м. Хмельницький, вул. Ярослава Мудрого, 2а

Пошук